Til hovedinnhold
Norsk English

Ventetidene lavere enn i 2002, men stiger igjen for dagbehandling

Både for døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling har ventetidene gått ned siden sykehusreformen ble innført i 2002.

Størstedelen av reduksjonen fant sted i første del av perioden. For dagbehandling har ventetidene begynt å øke igjen.

Dette går fram av analyser SINTEF Helse har gjort av ressursbruk og aktivitet i de somatiske sykehusene (den samlede sykehussektoren minus det psykiske helsevernet).

Regionale forskjeller
De regionale forskjellene i utviklingen av ventetidene er til dels store i perioden 2002 til 2007.

Ventetidene for døgnbehandling sank med mellom 20 og 40 prosent, de gikk ned med mellom 34 og 50 prosent for dagbehandling og med 10-30 prosent for poliklinisk behandling.

Slik venter de med og uten rett til hjelp
Fra 2002 til 2007 har ventetida imidlertid ikke blitt kortere for døgnpasienter og polikliniske pasienter med rett til nødvendig helsehjelp.

Fra 2006 til 2007 var det imidlertid en nedgang i ventetida for døgnpasienter med rett til nødvendig helsehjelp.

For dag- og døgnpasienter uten slik rett, økte ventetida fra 2006 til 2007. Økt ventetid for prostatoperasjon

Til operasjon for prostatakreft økte ventetida i alle helseregionene fra 2006 til 2007.

Analysene er gjort for Helsedirektoratet som ledd i det årlige Samdataprosjektet – en undersøkelse av ressursbruk og aktivitet i spesialisthelsetjenesten.