Til hovedinnhold
Norsk English

Tilbudet om psykisk hjelp til barn og unge bak skjema, trass i sterk vekst

Antallet behandlede pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge har vokst kraftig, men ligger likevel bak Opptrappingsplanens skjema. Antallet døgnplasser har heller ikke økt som planlagt.

Nær 49 500 barn og unge mottok behandling i det psykiske helsevernet i 2007. Det er nesten 29 000 flere enn i 1998.

Økningen er likevel ikke stor nok til at Opptrappingsplanens mål på dette feltet vil bli nådd med dagens veksttakt.

Dette viser analyser SINTEF Helse har gjort for Sosial- og helsedirektoratet i det årlige Samdata-prosjektet – en undersøkelse av ressursbruk og aktivitet i spesialisthelsetjenesten.

Måloppnåelse krever økt veksttakt
4,5 prosent av alle barn og unge mottak behandling i det psykiske helsevernet i fjor. Målet i Opptrappingsplanen var at denne andelen skulle økes fra to til fem prosent innen utgangen av 2008.

For å nå dette målet må årets veksttakt bli om lag 11 prosent mot om lag fem prosent fra 2006 til 2007.

Planen forutsetter ytterligere 66 døgnplasser
I følge Opptrappingsplanen skulle det psykiske helsevernet etablere 400 døgnplasser for barn og unge innen utgangen av 2008, om lag 100 flere enn i 1998.

Nettotilveksten har imidlertid vært vesentlig lavere enn målet tilsier. Ved utgangen av 2007 var det etablert totalt 334 plasser, 41 flere plasser enn i 1998, men 66 færre plasser enn det som er målet for utgangen av 2008.

Av Svein Tønseth