Til hovedinnhold
Norsk English

Vellykket feltforsøk utenfor Svalbard

Petroleumsaktivitet og skipstransport i arktiske strøk krever god kunnskap og en effektiv beredskap. Et 20-talls internasjonale forskere har brukt mai måned på å finne ut hvordan et oljeutslipp oppfører seg og kan håndteres under arktiske betingelser.

Forsøkene foregikk øst for Hopen i mai måned.

Fullskalaforsøket som foregikk øst for Hopen i mai ble betegnet som meget vellykket. Det innbefattet en rekke tester med oljeskimmere, brannsikre oljelenser, brenning av frittflytende olje samt et fjernovervåkingseksperiment med satellitt.

Testene viser lovende resultater som gir grunnlag for videreutvikling av teknologi for oljevern i is.


Verdens største oljevernprogram
Eksperimentet ble utført som en del av et større internasjonalt forskningssamarbeid (”Joint industry program on oil spill contigency for Artic and ice covered waters”) som ble startet i 2006.

Dette er det hittil største og mest omfattende forskning og utviklings -program i verden innen oljevern med en total ramme på ca. NOK 60 millioner over 3,5 år.

 

Seks oljeselskaper, SINTEF og en rekke samarbeidende organisasjoner har gått sammen for å forbedre kunnskap, evne og teknologi til å reagere raskt om ulykken er ute. For selskap som StatoilHydro, Agip KCO, Total, Conoco Philips, Chevron og Shell er dette svært viktig siden de opererer under arktiske betingelser. .


Viktig kunnskap
Det jobbes ut fra tre eksperimentnivå: Laboratorieforsøk ved SINTEF Sealab, felteksperiment i Svea på Svalbard og offshore felteksperiment i den marginale is-kanten rundt Svalbard.

Felteksperiment er meget viktig for å verifisere funn fra laboratorie-eksperimentene under realistiske forhold.

Prosjektene tester hvordan oljen oppfører seg under varierende isforhold, og prøver ut ulike metoder for å oppsamling og behandling av oljen, med det formål å forbedre effektiviteten av oljevernet i disse områdene. Brenning av olje på stedet kan være meget virkningsfullt - og i noen tilfeller eneste mulighet for å kontrollere oljen.


Kontaktperson: Stein Erik Sørstrøm, SINTEF
                           Tlf.: 99536050, e-post: