Til hovedinnhold
Norsk English

Velg miljøvennlig når du pusser opp!

Nordmenn bruker store summer hvert år på å pusse opp og modernisere sine boliger. Det er mange gode grunner til at vi bør tenke på miljøet neste gang vi fornyer hjemmet vårt.

   

  • Bygging, drift, vedlikehold og riving av bygninger står for rundt 40 % av ressursbruken, utslippene og avfallsmengdene som sliter på vårt ytre miljø. En overraskende stor del av dette igjen skriver seg fra drift, vedlikehold og ombygging.
  • For å motvirke klimaendringer må verden kutte kraftig i sine utslipp av klimagasser. Regjeringens lavutslippsutvalg foreslo at vi bør redusere CO2-utslippene med to tredeler innen 2050, og en betydelig del av denne reduksjonen må skje ved redusert energibruk i bygninger.
  • Det er store mengder helse- og miljøskadelige stoffer i norske bygninger. I Norge fins det rundt 10 000 stoffer i ca. 50 000 byggprodukter. Omtrent 155 tonn av det svært helse- og miljøgiftige stoffet PCB er bare ett eksempel (tall fra 2006). Disse stoffene kan gjøre ubotelig skade hvis de slippes ut i naturen.
  • Inneluft er vårt desidert viktigste næringsmiddel, i hvert fall i mengde. Vi puster inn 12–15 kg luft i løpet av et døgn. Hvis lufta er av dårlig kvalitet, betyr det at vi puster inn betydelige mengder støv og forurensninger i gassform. Generelt er det nok verre å puste inn et skadelig stoff enn å spise det, så det er i grunnen rart at mange er svært nøye med hva de spiser og drikker, men ikke bryr seg så mye om hva de puster inn.
  • Et forurenset inneklima kan fremme overfølsomhet og provosere fram allergiske eller allergiliknende reaksjoner som astma, høysnue, elveblest og barneeksem.
  • Inneklimaet kan også bidra til vanlige helseplager som ikke nødvendigvis er knyttet til overfølsomhet, for eksempel trøtthet, hodepine, konsentrasjonsvansker, hudplager og irritasjon i slimhinner i øyne og luftveier.

Ny faktabok fra SINTEF Byggforsk

Miljøvennlig oppussing er lagd for at det skal bli litt lettere å ta hensyn til miljøet og til egen og andres helse når man pusser opp. I tillegg til tips om miljøriktige produkter og metoder, presenteres en rekke strømsparetiltak.

Planlegging
Planlegg i forkant. Hva og hvor mye av boligen må/skal moderniseres? Skal man velge «full pakke» eller bare litt? Hva kan man gjøre selv og hva må man ha fagfolk til å gjøre? Dette og andre relevante problemstillinger blir tatt opp.

Innkjøp
Kan du handle brukt? Hva slags byggematerialer bør du velge? Gode tips knyttet til innkjøp av miljøvennlige produkter får du her.

Gjennomføring
Riv og røsk med måte. Noen har en tendens til å «ta litt av» når de har begynt å rive ned og avdekke. Bli kjent med noen grunnleggende metoder for godt grunnarbeid.

Opprydding og avfallshåndtering
Planlegg avfallshåndteringen i oppussingsprosjektet ditt. Hvordan øke andelen avfall til gjenvinning og hvordan ta hånd om helse- og miljøfarlige stoffer? Miljøvennlig oppussing gir deg noen råd i forbindelse med avvikling av siste fase i oppussingsprosjektet.

Les om andre publikasjoner og last ned forlagskatalogen på http://www.sintef.no/Byggforsk/Publikasjoner/