Til hovedinnhold
Norsk English

Valg av Forskningssentre for miljøvennlig energi: NTNU og SINTEF går til finalen

SINTEF og NTNU er med på 12 av de 17 søknadene som går til finalen foran det endelige valget av nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi.

Både konsernsjef Unni Steinsmo og klimadirektør Nils Røkke i SINTEF berømmer regjeringen og Forskningsrådet for satsingen på Forskningssentre for miljøvennlig energi. Foto: Geir Otto Johansen 

– En veldig hyggelig dag for oss. Valget av finalekandidater bekrefter at de to institusjonene er blant landets ledende forskningsmiljø på fagfeltet energi og miljø. Vi er glade over å få denne muligheten til å bidra med vår kunnskap. Dette er en felles og stor samfunnsutfordring, sier NTNUs rektor Torbjørn Digernes og konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF.

100 millioner årlig
Norges forskningsråd har valgt ut 17 av 28 søknader om å få opprette Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). De utvalgte søknadene går videre til en ny utsilingsprosess.

Planen er at fem til sju sentre etableres tidlig i 2009, og Regjeringen har lagt til grunn at det skal brukes minst 100 millioner kroner i året til sentersatsingen.

Les Forskningsrådets oppslag om saken.

Viser bredde
I alt er SINTEF-NTNU-miljøet involvert i 12 av de 17 søknadene som kom gjennom det nest siste nåløyet i utvelgelsesprosessen.

De 12 sentersøknadene som kom videre, viser forskningsmiljøets bredde. De spenner fra CO2-håndtering og fornybar energi til økonomisk analyse og samfunnsmessige rammer for utviklingen av et mer klimavennlig samfunn.

Gir skryt for satsingen
Forskningssentrene for miljøvennlig energi opprettes som en direkte oppfølging av ”klimaforliket” mellom regjeringspartiene og opposisjonen i januar i år, og av anbefalinger fra Energi21 – et resultat av et felles strategiarbeid mellom myndighetene, næringslivet og forskningsmiljøer.
 
Steinsmo og Digernes berømmer regjeringen og Forskningsrådet for satsingen, og påpeker at etableringen av sentrene vil bli viktig for Norges evne til å klare sine ambisiøse klimamål.

Ønsker flere departement på banen
En stor del av pengene i FME-ordningen kommer fra Olje- og energidepartementet.

Steinsmo og Digernes ser gjerne at også Landbruksdepartementet, Samferdselsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet avsetter penger til ordningen foran det endelige valget av sentra, slik at det blir en bred forskningsinnsats.

– 17 framragende søknader ligger nå på bordet. Med en ekstrasatsing fra flere departement, kan Norge få enda mer ut av dette forskningsløftet. Det er behov for kunnskap innen områder som for eksempel transport og maritime næringer, sier de.

Både SINTEF-sjefen og NTNUs rektor understreker viktigheten av at kriteriene ”vitenskapelig kvalitet” og ”industriell relevans” tillegges avgjørende vekt ved det endelige valget av Forskningssentre for miljøvennlig energi.

Disse sentersøknadene som SINTEF og NTNU er med på, gikk videre 

Av Svein Tønseth