Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av energieffektive trevinduer

Norske Trevarefabrikkers Landsforbund skal, i front av en samlet vindusbransje og sammen med SINTEF Byggforsk og Treforsk, bidra til å videreutvikle norske kvalitetsvinduer gjennom prosjektet Moderne Trevindu. Prosjektet tar sikte på å finne frem til energieffektive vinduer og utarbeide kvalitetskrav til impregnering og overflatebehandling.

Nye energikrav til vinduer
Fra og med 1. august 2009 skjerpes krav til vinduers U-verdi fra 1,6 W/m2K til 1,2 W/m2K. Flertallet av norske vindusprodusenter kan per i dag levere vinduer med trelags ruter som tilfredsstiller nye U-verdi krav i TEK. Bransjen ønsker imidlertid å utvikle en isolert karm/ramme-konstruksjon slik at kravet også kan oppfylles for tolags ruter. Ved å sette inn en trelags rute i en isolert ramme/karm oppnås en forbedring av U-verdien utover kravet på 1,2 W/m2K.

U-verdi eller varmegjennomgangskoeffisient brukes som standardisert mål på hvor lett en bygningsdel slipper gjennom varme. En stor del av varmetapet i boliger og bygg skjer gjennom vinduene. Et vindu består av glassrute, ramme- og karm¬konstruksjon. Disse komponentene har forskjellig varmeisolasjonsevne, avhengig av materialegenskaper og oppbygging. For eksempel er U-verdien i rutens senterområde forskjellig fra U-verdien i rutens kantområde, som igjen er forskjellig fra U-verdien til karm/rammekonstruksjonen. Vinduets totale U-verdi er en arealveid middelverdi for hele vinduet basert på U-verdiene for de ulike komponentene; rutens senterområde, rutens kantområde og vinduets karm/ramme. Varmetapet i rutens kantområde kan også beregnes som et ekstra varmetap per løpemeter rutekant.

Gjennomsnittskrav
Kravet til maks U-verdi på 1,2 W/m2K gjelder som gjennomsnitt for samlet areal av alle vinduer, glassfelt og dører i bygningen inkludert karm/ramme og eventuelle sprosser, poster og losholter. Det betyr at hvis noen vindu har dårligere U-verdi enn 1,2 W/m2K, så må de resterende vinduene være tilsvarende bedre.

Hvordan oppfyller man kravene?
Trevinduer med tolags isolerrute i én ramme er den vanligste vinduskonstruksjonen i Norge. Det brukes også trelags isolerruter, som gir lavere varmetap og mindre risiko for kondens på innvendig glassflate, men de er tyngre og gir større påkjenning på ramme og hengsler.

For trevindu med tolags isolerrute vil U-verdien ligge i området 1,4–2,0 W/m2K, avhengig av vindusstørrelsen. Karm-/ramme¬konstruksjonen har høyere U-verdi enn isolerruten. Trevinduer med ruter som er over ca. 0,9 m x 0,9 m, kan oppnå en U-verdi på 1,2 W/m2K dersom følgende betingelser er oppfylt:

• Trelags isolerrute med to energibelegg, isolert avstandslist og argon i hulrommene samt vanlige trekarm-/rammeprofiler
• Tolags isolerrute med ett energibelegg, isolert avstandslist og argon i hulrommet samt isolert trekarm/rammeprofiler

For vinduer med ruter som er mindre enn ca. 0,9 m x 0,9 m, som vinduer med gjennomgående post, losholt eller sprosser, kreves det isolert trekarm/rammeprofiler selv om en bruker trelags rute.

Produktutvikling
U-verdien er kun en av mange egenskaper til et vindu. Andre egenskaper som er avgjørende er vind- og regntetthet, styrke og sikkerhet. Prosjektet Moderne Trevindu vil også kunne munne ut i nye normer for produksjon og innmontering av vindu i vegg. Prosjektet startet i 2007 og skal avsluttes i 2009.


Kontakt: Heidi Arnesen eller Birgit Risholt, SINTEF Byggforsk, tlf: 73 59 33 90