Til hovedinnhold
Norsk English

Til Hordaland som regionutviklere

Som ansvarlig for SINTEFs ferske satsing på ”regional utvikling”, innledet Sigmund Kvernes samtaler med tre kommuner i Bergens-regionen. En fruktbar konversasjon, skulle det vise seg.

SINTEF-veteranen Sigmund Kvernes er "far" til vestlandssatsingen ved SINTEF Teknologi og samfunn. Foto: Thor Nielsen

Ordførere og rådmenn i  Øygarden, Sund og Fjell meldte tilbake at de var svært interessert i å ha SINTEF med som partner i sitt videre arbeide med næringsutvikling. 

Dermed flyttet Kvernes inn på SINTEFs nyåpnede Bergens-filial i 2004, som representant for SINTEF Teknologi og samfunn. Siden har han delt tida si fifty-fifty mellom Trondheim og Vestlandet.

Ny metode for regional utvikling

Som SINTEF-ambassadør i Bergen, sørget Kvernes for å trekke flere ressurspersoner fra konsernet inn i samarbeidet med de tre vestlandskommunene.

Resultatet ble konseptet ”Gode Sirklar” – en ny metode for regional utvikling. 

SINTEF som kommunal næringsavdeling

Samarbeidet er formalisert gjennom selskapet Gode Sirklar AS, som eies av de tre kommunene og bemannes av SINTEF-personell på prosjektbasis.

Selskapet tar seg av oppgaver som tradisjonelt var overlatt til de kommunale næringsavdelingene.

Rekruttering i fokus

Øygarden, Sund og Fjell har mye kunnskapsbasert industri, men opplevde at det var vanskelig å rekruttere kompetent arbeidskraft.


– Det har vi klart å gjøre noe med både kortsiktig og langsiktig, sier Kvernes, som i dag er direktør for regional utvikling i SINTEF-konsernet.
 
Arbeidsplasser med nogo attåt

”Gode Sirklar” er tuftet på en erkjennelse av at attraktive arbeidsplasser alene ikke er nok til å lokke høyt utdannede yngre mennesker til å bli værende i eller flytte til distriktsregioner.

Skal distrikts-Norge klare å holde på kompetente arbeidstakere, må kommunene utvikle attraktive tettsteder som unge mennesker kan identifisere seg med, blant annet gjennom skoleutvikling og satsing på kulturtiltak, lyder ”Gode Sirklar-filosofien”.

Norwegian Centre of Expertise

I tillegg jobber Gode Sirklar AS for å få til sterke næringsklynger rundt den eksisterende olje- og gassbaserte industrien i Bergens-regionen. Bedrifter i Hordaland er involvert i undervanns offshoreutbygginger i alle de viktigste undervannsområdene i verden.

På grunnlag av en prosess ledet av Gode Sirklar, der både SINTEF Teknologi og samfunn og SINTEF-selskapet MARINTEK deltok, har Innovasjon Norge gitt regionen status som Norwegian Centre of Expertise i undervannsteknologi – NCE Subsea – et senter som skal styrke undervannsklyngen i Hordaland ytterligere. SINTEF er partner i dette senteret og en av de sentrale kunnskapsaktørene.

– Dette er et av fyrtårna i Bergens-regionen for tiden, sier Kvernes.

Avleggere i Midt-Norge

Bergens-filialen til SINTEF Teknologi og samfunn har i dag tre permanent plasserte medarbeidere og tre ambulerende, pluss flere tilknyttede freelancere. Prosjektdirektør Sverre Konrad Nilsen er ”filialbestyrer”.

Gode Sirklar har også fått sine avleggere i Sør-Trøndelag, gjennom lignende samarbeidsprosjekter  – med lokalt utgangspunkt – mellom SINTEF og kommunene Bjugn-Ørland og Hitra-Frøya.

Av Svein Tønseth

Les mer: Maritime logistikkeksperter til shippingbyen Bergen