Til hovedinnhold
Norsk English

Stor dag for CO2-fangstteamet til Aker, SINTEF og NTNU

Åpningen av det mobile testanlegget for karbonfangst, som kronprins Haakon forestår i dag (16. oktober) i Risavika utenfor Stavanger, markerer en milepæl også for SINTEF og NTNU.

- En viktig dag for forskningen på CO2-håndtering, sier SINTEFs klimadirektør Nils A. Røkke om åpningen av Aker Clean Carbons mobile fangstanlegg. Foto: Anne Karin Sæther/Bellona

Sammen med testanleggets eier, industriselskapet Aker Clean Carbon, har de to institusjonene utviklet flere egne kjemikalieblandinger bestående av aminer – et kjemikalium som kan rense ut CO2 fra eksosgassen i gass- og kullkraftverk.

En av blandingene er alt klar for bruk. I det nyåpnede mobile testanlegget skal denne blandingen nå testes i 3000 timer.

Viktig dag for forskningen på CO2-håndtering
SINTEFs klimadirektør Nils A. Røkke er en av innlederne på et seminar som avholdes i Sola Kulturhus i formiddag i forbindelse med åpningen. Han legger ikke skjul på at denne dagen er viktig for norsk forskning på CO2-håndtering.

– Dette er det første testanlegget av noe størrelse for CO2-fangst i Norge. Det har jo vært snakket lenge om å få til noe sånt her i landet. Nå står altså anlegget her, sier Røkke engasjert.

Reell kraftverkseksos
I det mobile fangstanlegget vil kjemikalier for CO2-fangst fra dag én bli testet på reell eksosgass fra et gasskraftverk. For i Risavika er testanlegget til Aker Clean Carbon nå koblet opp mot et minikraftverk bestående av en gassturbin.

”Åpningen av det mobile fangstanlegget er en milepæl på veien til å utvikle teknologi som reduserer utslipp av klimagasser”, skriver Aker Clean Carbon i en pressemelding.

Kronprins Haakon kastet glans over åpningen av CO2-fangstanlegget. Foto: Anne Karin Sæther/Bellona
FoU-program til 300 millioner
Som mange vil huske, undertegnet SINTEF, NTNU og Aker Clean Carbon i august i år en avtale om et åtteårig forsknings- og utviklingsprogram – SOLVit – der målet er å skaffe verden mer kostnadseffektiv teknologi for CO2-fangst.

Programmet har en samlet ramme på 317 millioner kroner, og noen av disse skal brukes på forsøk i det mobile testanlegget. Men det er ikke bare i denne riggen at kjemikalier og renseprosesser skal undersøkes gjennom SOLVit-programmet.

Får lab-storebror i Trondheim
Som ledd i programmet bygges også et stort laboratorium på Tiller i Trondheim til 42 millioner kroner. SINTEF skyter inn en egenandel på 25 millioner kroner i det nye laboratoriet, som blir nabo til SINTEFs flerfaselaboratorium og SINTEFs brannlaboratorium.

Laboratoriet blir et unikt testanlegg i pilotskala, med et 30 meter høyt tårn og en 25 meter høy rensekolonne – en høyde tilsvarende det som kreves i industrielle renseanlegg.

Gjester under åpningen
Sammen med Nils A. Røkke sto sentrale personer i SOLVit-medarbeidere fra kjemimiljøet på Gløshaugen ringside under dagens åpningsseremoni i Risavika.


Av Svein Tønseth