Til hovedinnhold
Norsk English

Statsbudsjett i riktig retning

SINTEF mener det er positivt med en realvekst i bevilgningene til forskning og utvikling i statsbudsjettet, og med satsingen på klimateknologi. Men det er fortsatt langt igjen før Stortingets forskningspolitiske mål er nådd.

Ifølge statsbudsjettet vil de samlede bevilgningene til forskning og utvikling i 2009 øke med 1,6 milliarder kroner. Dette er en realvekst på 4,4 prosent.
 
- Det er positivt med en realvekst, selv om vi ligger langt unna Stortingets mål om en samlet forskningsinnsats på 3 prosent av BNP, sier konsernsjef Unni Steinsmo. Hun synes også signalene om økte investeringer til vitenskapelig utstyr er positive, men understreker at etterslepet et stort.
 
I statsbudsjettet følger regjeringen opp klimaforliket og bekrefter en økning av forskning på fornybar energi og CO2-håndtering på 300 millioner kroner. CLIMIT-programmet får tilført 20 millioner mer for 2009, mens RENERGI-programmet får en økning på 100 millioner. I tillegg skal 110 millioner kroner brukes til de nye sentrene for fornybar energi (FME).
 
- Dette er positivt, og følger opp Stortingets klimaforlik. Vi ser fram til en ytterligere varslet opptrapping i 2010, sier SINTEFs direktør for klimateknologi Nils A. Røkke.
 
Regjeringen kunngjør også en bevilgning på 20 millioner kroner til oppgradering av forskningsinfrastrukturen ved MARINTEKs laboratorier på Tyholt. Dette er en oppfølging av fjorårets bevilgning på 25 millioner, som ble matchet med tilsvarende beløp fra MARINTEK.
 
- Det er bra at regjeringen signaliserer at de ønsker å satse på de maritime laboratoriene, men vi trenger betydelig større satsing for å kunne gjennomføre nødvendige oppgraderinger, sier MARINTEKs administerernde direktør Frank Wettland.
 
I statsbudsjettet sier regjeringen også at forskningsfondet vil bli økt med 6 milliarder kroner. Dette vil gi en økt avkastning på 285 millioner kroner i 2010. Omkring 200 millioner av denne avkastningen skal brukes til vitenskapelig utstyr. I 2009 foreslår regjeringen en bevilgning på 80 millioner kroner til vitenskapelig utstyr.

Statsbudsjettet i sin helhet finner du her.

Tekst: Petter Haugan