Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFs konsernsjef valgt inn i EUs rådgivende organ for forskning

SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo er valgt inn som medlem i EU-kommisjonens rådgivende styre for forskning og vitenskap (ERAB).

I april 2008 kunngjorde EU-kommisjonen navnene på medlemmer til the European Research Area Board (ERAB). Dette er et styre for europeisk forskning og utvikling, som har som oppgave å gi råd til EUs kommisjonær for forskning og utvikling, Janez Potocnik.
 
SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo er blant de 22 framstående representantene for europeisk forskning som ble utnevnt. Disse medlemmene er valgt ut blant 400 foreslåtte kandidater. 

Dette er en meget sentral posisjon innen europeisk forskning. ERAB vil spille en nøkkelrolle i arbeidet med å utvikle, fremme og evaluere forskningspolitikken i EU.
 
Lenke: Pressemelding fra EU-kommisjonen
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/565&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en