Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFs klimasjef får europeisk miljøverv

Nils A. Røkke (45), direktør for klimateknologi i SINTEF, har fått plass i samarbeidsorganet som på oppdrag fra EU og europeisk industri skal sørge for at Europas kull- og gasskraftverk blir utslippsfrie.

Nils A. Røkke har fått sete i et organ som er tildelt en nøkkelrolle i Europas arbeid med å håndtere CO2 fra kull- og gasskraftverk. Foto: Geir Otto Johansen

Samarbeidsorganet er opprettet av EU-kommisjonen, industriselskaper, miljøorganisasjoner og forskningsmiljøer og har fått navnet ”Den europeiske teknologiplattformen for utslippsfrie fossilt fyrte kraftverk” – ZEP (Zero Emission Power) i dagligtale.

Utvalgets arbeid består blant annet i å legge en forskningsstrategi og foreslå tilretteleggingstiltak som skal lette innføringen av kull- og gasskraftverk med tilnærmede nullutslipp.

ZEP har vist seg å ha stor politisk tyngde i EU og har spilt en viktig rolle i arbeidet med regelverk og direktiver for fangst og lagring av CO2 samt incentivmekanismer for realisering av CO2-håndtering.

Effektiv CO2-håndtering
Mandatet består i å bane vei for fangst og lagring av CO2 og stimulere til utvikling av teknologi som skal gjøre utslippsfrie kraftverk så effektive og rimelige som mulig.  

Tredje nordmann
Røkke er tildelt en plass i utvalgets råd som er det høyeste organet i ZEP.

Fra før er Norge representert i rådet ved Bellona-leder Frederic Hauge og StatoilHydros Arve Thorvik. Totalt 35 medlemmer sitter i rådet.

Finansielle muskler
– Utvalget vil spille en nøkkelrolle når det gjelder EUs ambisjon om å ha 10-12 utslippsfrie fossilt fyrte kraftverk i drift innen 2015. For dette organet samler industriselskaper med store finansielle muskler, sier Røkke.
 
Leder Europas største prosjekt
Nils Røkke leder flere av EUs forskningsprosjekter på fangst og lagring av CO2. Han har også ansvaret for det nasjonale prosjektet ”BIGCO2”, Europas største enkeltsatsing på slik forskning.

Fellesnevneren for disse prosjektene er at de skal gjøre neste generasjon renseanlegg for CO2 fra kull- og gasskraftverk mye billigere enn de som kan bygges i dag.

Av Svein Tønseth