Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF vil vokse i Bergen

Det startet med fem mann på Høyteknologisentret i 2004. Pluss to enslige ulver på et kontor i Strandgaten, i sentrum. I dag har SINTEF 24 ansatte i Bergen.

Rolv Rommetveit har vært SINTEFs plassjef i Bergen helt siden forskningskonsernet etablerte sin filial i vestlandshovedstaden i 2004. Foto: Svein Tønseth

Nå ønsker Skandinavias største forskningskonsern å vokse videre i vestlandshovedstaden.

– Vi er i Bergen fordi vi har spennende nåværende og potensielle kunder på Vestlandet, både innenfor næringsliv og offentlig forvaltning, og disse ønsker vi å være tett på, forklarer forskningssjef Rolv Rommetveit.

Skandinavias største

Den 56-årige bergenseren har vært SINTEFs plassjef i Bergen helt siden konsernet etablerte seg her for fire år siden.

SINTEF har hovedkvarter i Trondheim, 2000 ansatte fra over 50 land – og en omsetning som i 2007 utgjorde 2,3 milliarder kroner. 

Forventer fordobling i Bergen

Til nå er det forskningskonsernets miljøer innenfor petroleumsteknologi, maritim logistikk og regional utvikling som har etablert filialer i Bergen.

– Alle fagmiljøene som er her, har vokst uten å stjele verken folk eller prosjekter fra moderhuset i Trondheim. Ut fra planene som er lagt til nå, tror vi dagens arbeidsstokk på 24 i Bergen vil være fordoblet før det har gått tre til fire år, sier Rolv Rommetveit.

Seniorforsker Sylvi Høiland (til v.) og forsker Anna Borgund (nr. to fra v.) er begge utdannet ved Universitetet i Bergen (UiB). På SINTEFs Bergens-kontor utgjør de ”brohodet” til avdelingen Brønnstrømsteknologi ved SINTEF Petroleumsforskning. Her har også tre doktorgradsstudenter fra UiB tilhold: Fra venstre – på høyre side av bordet: kroatiske Djurdjica Corak, russiske Boris Balakin og Guro Apnes. Foto: Svein Tønseth

Inn i nybygde lokaler

Plassjef Rommetveit er forskningssjef hos SINTEF Petroleumsforskning, ett av SINTEFs datterselskaper.

Han og de øvrige Bergens-ansatte i konsernet holder i dag hus i sjette etasje i Høyteknologisenteret ved Marineholmen.

Neste år flytter de inn i et romstort forskningsbygg som er under oppføring på nabotomta.

Men også utenfor disse kontorveggene skaper SINTEFs nærvær i Bergen ringvirkninger.


Knoppskudd etablert

Ved knoppskyting nedkom SINTEFs Bergens-kontor tidligere i november 2008 med en ny bedrift, som skal utvikle programvare til den internasjonale petroleumsindustrien innenfor feltet bore- og brønnoperasjoner.

Det nyetablerte firmaet får kontor både i Stavanger og Bergen.

Følger etter sin ”forskningsbaby”

Rolv Rommetveit har selv vært sentral i utviklingen av dataverktøyet som nyetablerte eDrilling Systems akter å selge til selskap verden over. Han blir med over i det nye firmaet.

Hos SINTEF Petroleumsforskning forlater forskningssjefen en avdeling på 14 medarbeidere, som utgjør et faglig supplement til avdelingene ved moderinstituttet i Trondheim. Åtte av de 14 sitter i Bergen, de seks øvrige i Stavanger.

De 14 bore- og brønnspesialistene utfører forsknings- og utviklingsoppdrag for serviceindustri og oljeselskap i inn- og utland. Med det ferske knoppskuddet på toppen, gir Rommetveits avdeling et godt bilde på hvordan SINTEF jobber.

– Redskap for verdiskaping

– SINTEF er et redskap som øker verdiskapingen i samfunnet. Primært hjelper konsernet eksisterende virksomheter, både med å utvikle og forbedre produkter og produksjonsprosesser. Men med utspring i forskningsresultater og teknologi som SINTEF eier selv, etablerer vi også nye bedrifter, forklarer Rommetveit. 

Investerer i ny forskning

SINTEF-konsernets medarbeidere har internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

SINTEF er en ikke-kommersiell virksomhet, som investerer sine inntekter i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Olje en av bærebjelkene

Rolv Rommetveit kom fra Rogalandsforskning i Stavanger da han ble SINTEF-medarbeider i 2004. Sammen med fire kolleger fra oljehovedstaden etablerte han avdelingen Boring og brønnkonstruksjon som et brohode i Bergen for SINTEF Petroleumsforskning.

Siden har petroleumsteknologi vært en bærebjelke ved SINTEFs Bergens-kontor – men ikke den eneste.

Pionerer innenfor regional utvikling

Inn i SINTEFs lokaler på Høyteknologisenteret flyttet også logistikkeksperter. Pluss en gruppe kolleger som de siste fire årene har vært med på å utvide SINTEFs samfunnsrolle – gjennom et pionerarbeid innenfor feltet ”regional utvikling”.

I spissen for de regionale nytenkerne kom SINTEF-veteranen Sigmund Kvernes (61), som opprinnelig er fra Bergens nabokommune Samnanger.

Av Svein Tønseth

Les mer: Til Hordaland som regionutviklere

Les mer: Maritime logistikkeksperter til shippingbyen Bergen