Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF utnevner direktør for klimateknologi

SINTEF styrker sin satsing på klimateknologi. Nils A. Røkke (bildet) er utnevnt til direktør for klimateknologi i forskningskonsernet.

Foto: SINTEF Media / Geir Otto Johansen

SINTEF har i dag en internasjonalt ledende posisjon innen forskning og utvikling på fornybar energi, CO2-håndtering, effektiv energibruk og annen miljøteknologi.

- Vi ønsker å styrke vår innsats ytterligere på et område som er blant vår tids største samfunnsutfordringer. SINTEF har mye å bidra med, og kan oppnå enda mer ved å øke og samordne vår aktivitet, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.

CO2-general blir klimadirektør
Som et ledd i dette arbeidet er Nils A. Røkke utnevnt som direktør for klimateknologi i SINTEF. Røkke rapporterer til konsernsjef Unni Steinsmo.

Siden 2002 har han vært koordinator for SINTEFs forskning på naturgass og håndtering av CO2. fra kull- og gasskraftverk. Før dette var han teknisk sjef hos Rolls-Royce Ulstein Turbine i Bergen.

Røkke er kjent som en av verdens fremste eksperter på CO2-håndtering og har i mange sammenhenger blitt omtalt som ”CO2-generalen”. Internasjonalt leder Røkke flere av EUs forskningsprosjekter på området og sitter i programstyret for EUs store demoprosjekt på CO2-håndtering.

I Norge har han blant annet ansvaret for det nasjonale prosjektet ”BIGCO2”, som er Europas største offentlige enkeltsatsing innen forskning på CO2-håndtering.

Samordning av innsatsen
SINTEFs forskning på klimateknologi foregår i en rekke ulike fagmiljøer, som omfatter alt fra materialteknologi, bygg- og arkitekturforskning, energiforskning, maritime fag og samfunnsforskning. Stikkord er vind-, bio- og solenergi, effektiv energibruk og CO2-håndtering.

SINTEFs aktivitet skjer i nært samarbeid med NTNU, Institutt for energiteknikk, Universitetet i Oslo og andre norske og internasjonale forskningsmiljøer.

Nils Røkke får en viktig oppgave med å samordne SINTEFs innsats, og vil representere hele SINTEF-konsernet på dette området. En sentral del av oppgaven blir å samarbeide tett med kunder, partnere, myndigheter, EU og ulike organisasjoner og medier i klimaspørsmål.

Les mer om SINTEFs direktør for miljøteknologi