Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF og VTT inngår samarbeidsavtale innenfor bygg- og anleggsområdet

SINTEF Byggforsk og VTT Technical Research Centre of Finland har inngått en samarbeidsavtale for å kunne utvikle og tilby felles tjenester til internasjonale kunder innenfor bygg- og anleggsområdet. Områder det i første rekke vil bli satset på i et internasjonalt marked er bygningsinformasjonsmodeller, geofag og utfordringer knyttet til klimaendringer.

SINTEF og VTT er to av Europas ledende forskningsorganisasjoner. De senere årene har begge organisasjonene hatt en betydelig økning i sitt internasjonale kundegrunnlag. Markedet etterspør nå i stadig større grad tjenesteytere som har både unik kompetanse, stor kapasitet og evnen til å skape samfunnsmessige og økonomiske verdier basert på kunnskap.

Klimaendringene i verden vil gi økende behov for nye tekniske løsninger innenfor bygg, geoteknikk og infrastruktur. Her vil standardmetoder ofte ikke være tilgjengelige, og nye, forskningsbaserte løsninger må utvikles.

”Vi har flere tiårs tradisjon med samarbeid i forskningsprosjekter. Nå er tiden inne til å slå sammen ressursene. Vår felles anerkjennelse, ekspertise og uavhengighet vil være av stor verdi når vi tilbyr tjenester til internasjonale kunder”, sier professor Matti Kokkala, som er Vice President for strategisk forskning ved VTT.

Professor Bjørn Svensvik, som er leder for SINTEF Byggforsk og konserndirektør i SINTEF sier: ” Tenkemåte og arbeidsformer ved SINTEF og VTT er veldig like. Dette er godt grunnlag for å utvikle og gjennomføre forskningsbaserte eksperttjenester”.

SINTEF og VTT ser denne nye samarbeidsformen som en enestående mulighet til å utvikle konkurransedyktige, forskningsbaserte løsninger sammen med nåværende og fremtidige internasjonale kunder; nasjonale myndigheter, store investorer og utbyggere.


For mer informasjon kontakt:
Konserndirektør Bjørn Svensvik, SINTEF Byggforsk
Telefon 930 58 585