Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF og NTNU samarbeider med Aker om CO2-fangst

Aker kunngjør i dag at de har besluttet å bygge det som kan bli verdens første og største karbonfangstsenter i sitt slag. SINTEF og NTNU er sentrale samarbeidspartnere.

Selskapet Aker Clean Carbon har de siste årene arbeidet aktivt med utvikling av ny teknologi for CO2-fangst, som etter hvert skal kunne kommersialiseres. De kunngjør nå at de vil bygge et karbonfangstsenter, som skal lokaliseres i forbindelse med gasskraftverket på Kårstø.

Hensikten med det nye prosjektet er ikke først og fremst teknologiutvikling, men utvikling av byggemetoder og effektive gjennomføringsmodeller som gjør karbonfangst rimelig nok til at det blir billigere å rense enn å forurense.

Anlegget skal stå ferdig i 2009, og skal kunne fange 100.000 tonn CO2 pr år. Investeringene er beregnet til omkring 725 millioner kroner.

SINTEF og NTNU samarbeider aktivt med Aker på forskningssiden på dette området. I oktober 2007 inngikk Aker Kværner, SINTEF og NTNU en samarbeidsavtale blant annet om utvikling av kjemikalier (aminer) for rensing av CO2 fra røykgass. Dette utviklingsprosjektet har en totalramme på omkring 250 millioner kroner over åtte år.

Dette arbeidet vil gå parallelt med bygging og drift av det nye karbonfangstsenteret, og vil være sentralt i arbeidet med å utvikle ny og billigere teknologi.


Akers pressemelding om karbonfangstsenteret (24. januar 2008)

SINTEFs pressemelding om samarbeidet med Aker-Kværner (11. oktober 2007)