Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF og NTNU roser offentlig krafttak for forskning på miljøvennlig energi

– En viktig satsing. Våre to institusjoner vil bidra aktivt for at Norge og det globale miljøet skal få mest mulig igjen for dette løftet. Det sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF og NTNUs rektor Torbjørn Digernes om den varslede opptrappingen av norsk forskning på miljøvennlig energi.

Toppledelsen ved NTNU og SINTEF gir ros både til regjeringen og Forskningsrådet for forskningssatsingen som skal materialisere seg i sju nasjonale ”Forskningssenter for miljøvennlig energi” (FME).

– Teknologiutvikling på dette området er Norges kanskje viktigste bidrag til verden på klimaområdet, sier Steinsmo og Digernes.

Tilfreds med ”landslagssatsing”
De to lederne er fornøyd med at den varslede nasjonale satsingen skal skje innenfor sentra der forskningsmiljøer og industrien skal samarbeide. De er opptatt av at Norge bør ”bygge landslag” innenfor teknologiområder der Norge står sterkt. Sentermodellen som foreslås legger nettopp opp til dette, konstaterer de to.
 

Mange hundre forskere
Mange hundre forskere ved SINTEF og NTNU er involvert i forskning som skal bidra til å bringe fram nok energi og ren energi til et bærekraftig framtidssamfunn.

NTNU og SINTEF ligger langt framme internasjonalt innenfor forskning på fornybar energi, samfunnsforskning, effektiv energibruk og håndtering av CO2-utslipp fra kull- og gasskraftverk.

Digernes og Steinsmo opplyser at de aktuelle forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU dels vil søke om senterstatus på egen hånd, dels sammen med andre fremragende forskningsmiljøer på feltet.

Merkbare globale utslippskutt
– Vi ønsker å bidra aktivt for å utvikle kunnskap og teknologi som kan bidra til å oppfylle Norges klimaambisjoner. Som internasjonal kunnskaps- og teknologileverandør kan Norge bidra til globale utslippskutt som er mange ganger større enn dem vi kan ta på egen jord, sier de to forskningstoppene.  
 

- Ikke glem utdanning
NTNU- og SINTEF-sjefene peker samtidig på viktigheten av at den økte forskningsinnsatsen følges opp av en tilsvarende økt satsing på utdanning.

Den nasjonale miljødugnaden myndighetene legger opp til, står og faller med at vi hele tida klarer å bringe fram nye fagfolk med de kunnskapene som trengs, understreker de to.


Kontaktpersoner:

NTNU:  Rektor Torbjørn Digernes, mobiltel: 918 97 125

              Professor Arne M. Bredesen, mobiltel: 930 59 197


SINTEF:  Konsernsjef Unni Steinsmo, mobiltel: 930 59 380

                Direktør for klimateknologi, Nils A. Røkke, mobiltel: 951 56 181