Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF med i stort luftfartsprogram

Mandag 8. desember ble fellesforetaket SESAR Joint Undertaking lansert ved en seremoni i Brussel. Sammen med 14 andre selskaper skal konsortiet NATMIG delta. Her er SINTEF en av fire deltaker.

SESAR Joint Undertaking er et offentlig-privat partnerskap som tar for seg forskning innen lufttrafikkledelse.

Dette er en del av EUs arbeid med Single European Sky. Med 2.1 milliarder Euro til disposisjon skal SESAR programmet utvikle et europeisk modernisert system for regulering av flytrafikk.


Miljø
SESAR har som mål å fjerne overbelastningen av det europeisk luftrommet, bidra til punktlige flyvinger og redusere lufttransportens påvirkning på klimaet.

Med bakgrunn i avansert kommunikasjonsteknologi skal det bli mulig å utnytte kapasiteten bedre i luftrommet og redusere 10 prosent som hver flytur påfører av uheldige innvirkninger på miljøet. Selv om luftfarten bidrar med kun 2-3% av verdens CO2 utslipp er miljøansvarlighet vektlagt av SESAR.


Samlet gruppe
Seniorrådgiver Hans Erik Swendgaard representerte SINTEF og NATMIG under arrangementet, og kan fortelle at det har blitt jobbet mye for å få dannet konsortiet NATMIG (North European ATM Industry Group). Det er nødvendig med et tungt konsortium for å etablere seg innen EUs FoU på lufttrafikk kontroll systemer. Dette er et nytt område for SINTEF som vi har store forventninger til.

NATMIG består av det norske firmaet Park Air Systems, SAAB i Sverige, selskapet Airtel ATN fra Irland og SINTEF IKT.


Seremonien på mandag ble ledet av Dominique Bussereau, fransk minister for Transport og Antonio Tajani, Vice-President of the European Commission in charge of transport.

Kontakt:  Konserndirektør Aage Thunem, SINTEF IKT, tlf.: 93058951, e-post:

                Spesialrådgiver Hans Erik Swendgaard, SINTEF IKT, tlf.: 93459103, e-post: