Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF koordinator for EUs nyeste CO2-prosjekt

Startskuddet har gått for EU-prosjektet ECCO (European value Chain for CO2) – det femtende prosjektet knyttet til CO2-forskning som SINTEF og NTNU er med på.
SINTEF koordinator for EUs nyeste CO2-prosjekt

Prosjektkoordinator Petter E. Røkke (til venstre) og leder for Executive Board, Mona J. Mølnvik, begge fra SINTEF Energiforskning er sammen med Kai Tullius fra EU-kommisjonen sentrale personer i ECCO, EUs nyeste CO2-prosjekt.
Foto: Mette Kjelstad Høiseth 

SINTEF Energiforsking er koordinator for ECCO, et tre-årig prosjekt innen EUs 7. rammeprogram med 18 partnere fra ni land.


Ramme på 43 millioner

Av totalt 5,4 millioner Euro (ca 43 millioner kroner) går 11 millioner til SINTEF og NTNU.

Forskningsmiljøet ved de to institusjonene er verdensledende innen CO2-håndtering.

Enklere å få til CO2 verdikjeder
Målet for ECCO er det skal bli enklere å ta strategiske beslutninger i fremtiden for å implementere verdikjeder.

Kunnskap, metoder og verktøy som blir utviklet i prosjektet skal gjøre industrielle aktører og myndigheter bedre i stand til å analysere, forstå og ta gode avgjørelser.

– Viktig å spre resultater
– Det er viktig å publisere og spre prosjektresultater, poengerte Kai Tullius fra EU-kommisjonen overfor de rundt 40 deltakerne på ECCO-seminaret i Trondheim – en samling som markerte starten på prosjektet.

Sterk søknad
Kommisjonen har høye forventninger til prosjektet.

SINTEFs koordinator Petter E. Røkke fra Energiforskning har tillit til at disse vil bli innfridd. Kanskje har han i bakhodet at søknaden fikk 14 av 15 mulige poeng?

En god start! 

Av Mette Kjelstad Høiseth