Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF investerer i poLight AS

(Oslo/Trondheim, 9. januar 2008) SINTEF Venture III AS – et investeringsselskap tilknyttet SINTEF – og Ignis ASA har inngått avtale om at SINTEF Venture III kjøper 8 millioner av Ignis ASAs 25 millioner aksjer i poLight AS (tidligere Ignis Display AS) for NOK 4,0 millioner. SINTEF Venture III får med dette en eierandel på 22,9 % og blir nest største aksjonær i selskapet. Ignis ASA reduserer sin eierandel fra 71,4 % til 48,6 %. Som tidligere kommunisert er denne virksomheten ikke definert som kjernevirksomhet for Ignis ASA, og reduksjonen i eierandel er således i tråd med selskapets strategi.

SINTEF Venture IIIs investering styrker det teknologiske og strategiske samarbeidet mellom poLight og SINTEF vedrørende selskapets satsning på kameralinse-teknologi til blant annet mobiltelefoner.

Aage Thunem, konserndirektør i SINTEF IKT vil bli foreslått innvalgt i selskapets styre, og selskapet vil arbeide videre for å finne en sterk finansiell og industriell partner som kan bidra til ytterligere videreutvikling av teknologien.

-Vi ser et meget spennende utviklingspotensial for poLight sin teknologi. Kombinert med den teknologi, kompetanse og det internasjonale nettverket SINTEF sitter på, så har vi tro på at vi skal få realisert dette potensialet. Markedsmulighetene vil være mange og store etter hvert som vi får omdannet teknologien til kommersielle høykvalitets produkter, sier Anders Lian administrerende direktør i SINTEF Venture III.

- Ignis ASA og poLight AS er meget godt fornøyd med å få SINTEF Venture III inn som eier, og ser investeringen som en bekreftelse på at det er opparbeidet en sterk teknologisk posisjon. Vi mener også dette kan rede grunnen for å trekke internasjonale industrielle aktører inn i selskapet, sier COO Geir I. Gjørva i Ignis ASA.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Geir I. Gjørva, COO Ignis ASA, telefon: 90 89 28 12
Anders Lian, administrerende direktør SINTEF Venture III, telefon:  91 10 54 11
Jon Herman Ulvensøen, CEO poLight AS, telefon: 91 39 19 74