Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF etablerer seg i Tromsø

SINTEF etablerer selskapet SINTEF Nord AS i Tromsø for å øke sin forskningsaktivitet i nordområdene. SINTEF ønsker tett samarbeid med universitets- og forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning i Nord-Norge.

SINTEF er Skandinavias største forskningskonsern, og har allerede en betydelig forskningsaktivitet knyttet til nordområdene. Etableringen av et eget selskap i Tromsø er en strategisk satsing, for å øke aktiviteten i på dette området.

Samarbeid er viktig
Under planleggingen av etableringen i Tromsø, har SINTEFs ledelse hatt god kontakt med sentrale aktører fra Universitetet i Tromsø, og andre forskningsmiljøer, næringsliv og politiske myndigheter.

- Tilstedeværelse er viktig for å utvikle vår forskning i nordområdene. Det vil gjøre SINTEF bedre, og jeg tror vi kan bidra positivt i regionen. Vi setter pris på at vi ønskes velkommen til Tromsø, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo. Hun legger stor vekt på at SINTEF ønsker å utvikle et godt samarbeid og å være en god partner for næringsliv og offentlig forvaltning i Nord-Norge.

Ønsker styremedlemmer fra nordnorsk næringsliv
SINTEF har i første omgang pekt ut fiskeri og havbruksteknologi samt IKT og helse som satsingsområder for SINTEF Nord. Det tas sikte på å bygge opp virksomheten med faggrupper med høy tverrfaglig kompetanse, og på å utvikle gode modeller for samarbeid med nordnorske kunnskapsmiljø.

Karl A. Almås, adm. direktør for SINTEF Fiskeri og havbruk, blir styreleder for SINTEF Nord AS. SINTEF legger vekt på å få dyktige personer fra nordnorsk næringsliv med i styret.

29. april 2008

Kontaktpersoner:

Unni Steinsmo, konsernsjef SINTEF, telefon  93 05 93 80
Karl A. Almås, styreleder SINTEF Nord AS, telefon 93 05 94 85