Til hovedinnhold
Norsk English

Regjeringen støtter forprosjekt for maritimt kunnskapssenter i Trondheim

Regjeringen vil bevilge 8 millioner kroner til forprosjekt for et nytt maritimt kunnskapssenter i Trondheim. – Dette er en viktig skritt mot fremtidens laboratorier, som skal gi ny kunnskap og styrke og de maritime næringene i Norge, sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF.
I høst søkte SINTEF-selskapet MARINTEK, i samarbeid med andre kunnskapsmiljøer i Trondheim, om midler til forprosjekt for et Maritimt Kunnskapssenter.

Senteret skal knyttes til MARINTEK og Institutt for marin teknikk ved NTNU, som utgjør et internasjonalt ledende forsknings- og kunnskapssenter innen maritime næringer.

Regjeringen kunngjorde sin støtte til prosjektet da Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad presenterte stortingsmeldingen om innovasjon.

Søknaden om forprosjektet har også bred støtte fra de maritime næringene i Norge. Næringen og forskningsmiljøene vil bidra med egne midler til forprosjektet, som har et budsjett på 15 millioner kroner.

Skal møte fremtidens utfordringer i havrommet
Forprosjektet skal definere hvordan fremtidens marintekniske forskningssenter og laboratorier kan utformes og drives. Dette inkludere en kartlegging av fremtidens viktigste utfordringer innen marin og maritim virksomhet, inklusive olje- og gassproduksjon, maritim transport, havenergi, havbruk og andre aktiviteter i havrommet.

Et avansert maritimt forskningssenter vil gi nye muligheter for å studere sentrale problemstillinger knyttet til havrommet. Dette er kunnskap som vil ha stor betydning for miljø og klima, for balansert utnyttelse av maritime ressurser, tilgang på energi og for utvikling i nordområdene.

Glad for regjeringens støtte
SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo er svært glad for regjeringens støtte. – Vår ambisjon er å bygge ny kunnskap og de beste maritime forskningslaboratoriene verden har sett. Regjeringens støtte er et signal om at de ser behovet for neste generasjon laboratorier, som er nødvendige for å styrke Norges posisjon som maritim nasjon, sier Unni Steinsmo.

Se overheadpresentasjon
 

Kontakt :Unni Steinsmo, konsernsjef SINTEF og styreleder i MARINTEK, tel. 93 05 93 80