Til hovedinnhold
Norsk English

«Råttent» vann i brannbiler

Levanger bruker brannbiler til å forsyne sykehuset med vann. SINTEF-forsker advarer og sier tankene ofte fungerer som veksthus for muggsopp.

Spesialister på mikrobiologi ved SINTEF Helse undersøkte for noen år siden vann fra brannbiler ,­ og oppdaget at tankene i bilene fungerete som veksthus for muggsopp. I vannet fant nemlig seniorforsker Catrine Ahlén sopp i store mengder.

Med dette mente man også ha funnet forklaringen på massive sopp- angrep som er påvist i flere brannskadde bygg kort tid etter slukkingen. ­Ifølge rapporter fra flere brannsteder, har store muggsoppkolonier blomstret opp alt den første uka etter at det har brent. Funnenetil forskerne tydet på at slike skader kunne skrive seg fra muggsopp som har vokst i brannbilen.

 
Gjorde store øyne
Det første snev av mistanke om at brannbiler hadde urent vann på tanken, fikk Ahlén på en internasjonal fagkongress for noen år siden. Her fortalte amerikanske mikrobiologer om to brannskadde skyskrapere i USA med en underlig soppflora. På begge brannstedene vokste identiske muggsopp av typer som vanligvis ikke opptrer ved ordinære fuktskader innendørs, men som er normale funn i bunnslam i vann.
 
Senere fikk mistanken hennes ny næring. SINTEF Helse hadde fått inn materialprøver fra tre brannskadde bygg. Ett av dem måtte rives til slutt. Ikke på grunn av brannen. Årsaken var soppskadene som hadde oppstått etterpå. I prøvene fra dette bygget og ett av de andre fant Ahlén og kollegene hennes en soppflora som liknet den amerikanerne fant.
De luftet brannbil-teorien sin for Trondheim Brannvesen og ble invitert til å ta vannprøver. Forskerne satte vannprøver fra fem av byens brannbiler til dyrking, og gjorde for sammenlikningens skyld det samme med vannprøver fra springen. De gjorde store øyne da de så hvor mye muggsopp det var i vannet fra brannbilene.

­ Mesteparten av denne muggsoppen tilhørte arter som er ukjente i inneklima-sammenheng. De vokste mye raskere enn den muggsoppen vi pleier å finne innendørs. Og vi hadde aldri drømt om å finne dem i sånne mengder, sier Ahlen.

Hun har også undersøkt vann fra to brannbiler i en annen kommune ­ med liknende resultat.


 
Gunstige vekstforhold
Ifølge forskerne har muggsopp gunstige vekstforhold på veggen i tankene, blant annet fordi mange brannbiler har tanker med varmekolber som står på hele vinteren. Det er all grunn til å tro at problemet er det samme overalt, når sopp er påvist i brannbiler i en by med så rent vann som det Trondheim har.
 
Bilmester Terje Stenhaug ved Trondheim Brannvesen uttalte for noen år siden, at han var interessert i å finne fram til tiltak mot muggsoppen. Han hadde imidlertid liten tro på at det gikk an å komme muggsoppen til livs ved rengjøring av tankene, blant annet fordi det er umulig å komme inn i flere av dem. 
 
 

Kontakt ved SINTEF: Catrine Ahlén
Tlf.: 93009945; E-post: