Til hovedinnhold
Norsk English

Prestisjetung tevling for analyseverktøy

Den internasjonale finalen som StatoilHydro og norske Gassco nådde med sitt regneverktøy fra SINTEF, betegnes av arrangøren som et ”Super Bowl” i operasjonsanalyse.

Operasjonsanalyse (forkortes OR på engelsk) er en tverrfaglig disiplin som bygger på fagområdene matematikk, organisasjon/teknologi og økonomi.

Faget går ut på bruke avansert analytisk metodikk for å oppnå bedre beslutninger

”The Franz Edelman Award” deles ut av den internasjonale organisasjonen INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sciences).

Utdelingen fant sted på konferansen ”Applying Science to the Art of Business” i Baltimore, Maryland, USA 14. april.

Årets pris gikk til the Netherlands Railways (NS på hjemlandets språk) for “The New Dutch Timetable: The OR Revolution”.

Prisen deles ut for praktiske anvendelser av faget operasjonsanalyse som har hatt ”major impacts on their client organizations”.

I praksis handler operasjonsanalyse om å utvikle matematiske modeller for analyse av komplekse sammenhenger. Målet er å gi beslutningstakere støtte til effektive beslutningsprosesser og en mulighet for å bygge mer produktive produksjonssystemer.

– Operasjonsanalysens fortrinn som metode består i at den kan nyttiggjøre seg et stort informasjonstilfang bestående av komplette data, både av teknologisk og økonomisk karakter. Med dette som underlag gjør analysene det mulig å vurdere alle tilgjengelige muligheter, forklarer SINTEFs Frode Rømo.

Her er de øvrige finaledeltakerne som knivet om prisbelønningen i Baltimore:

  • City of Stockholm, Sweden – OR Improves Quality and Efficiency in Home Health Care

  • StatoilHydro and Gassco – Optimizing the Offshore Pipeline System for Natural Gas in the North Sea

  • US Environmental Protection Agency – Reducing Security Risks in American Drinking Water Systems

  • Federal Aviation Administration with Metron Aviation and The Volpe Center, US Department of Transportation - Airspace Flow Programs

  • Xerox – LDP Lean Document Production®: Dramatic Productivity Improvements for the Printing Industry


Av Svein Tønseth

Les mer om  ”The Franz Edelman Award”