Til hovedinnhold
Norsk English

Pressemelding: SINTEF utvikler satsingen på Raufoss til nasjonalt kompetansemiljø innen vareproduksjon

SINTEF vil utvikle sin aktivitet ved industriklyngen på Raufoss til et nasjonalt kompetansesenter for vareproduserende industri.

SINTEF har gjennom deleierskap hatt aktivitet på Raufoss siden 2001. Forskningskonsernet er majoritetseier i selskapet RTIM, som samarbeider tett med kjernebedriftene i Raufoss Industripark.

Samarbeidsmodell som fungerer
RTIM skifter nå navn til SINTEF Raufoss Manufacturing AS. Dette er uttrykk for en videreutvikling fra SINTEFs side, og en styrket forskningsprofil.

 – Vår ambisjon er å utvikle SINTEF Raufoss Manufacturing til et sentralt, nasjonalt kompetansemiljø innen fabrikasjon rettet mot vareproduksjon. For å lykkes med dette må miljøet holde et høyt internasjonalt nivå, sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF. Dette oppnås blant annet ved et nært FoU-samarbeid med NTNU og SINTEFs øvrige kompetansemiljø.

SINTEFs konsernsjef påpeker at Raufoss har utviklet en modell som fungerer svært bra, med samspill mellom forskning, utdanning, industri og myndigheter. Raufoss Industripark har nærmere 40 bedrifter med ca. 3.000 ansatte, som produserer høyteknologiske produkter innen mange bransjer. Industriklyngen på Raufoss har status som Norwegian Centre of Expertise innen vareproduksjon (manufacturing).

Fra regional til nasjonal satsing
Det er en del av SINTEFs strategi å bidra til regional utvikling i Norge. Dette var en del av motivasjonen for at SINTEF i sin tid gikk inn i selskapet RTIM. Samarbeidsmodellen på Raufoss har fungert svært bra, og SINTEF ønsker å gjøre kompetansen mer tilgjengelig for annen vareproduserende industri i Norge.

- Vi har merket en stor etterspørsel fra hele landet etter tjenestene vi tilbyr. Vi kan tilby dyktige fagfolk fra både vår virksomhet på Raufoss og tilgang til de samlede kompetansemiljøene ved SINTEF og NTNU, sier Sverre Narvesen, som er administrerende direktør ved SINTEF Raufoss Manufacturing.

Har tro på norsk vareproduksjon
- Med en slik innretting vil Raufoss-miljøet være et nasjonalt senter som bidrar til å utvikle konkurransedyktig vareproduksjon i Norge. Vareproduksjon har fortsatt en framtid i norsk industri, men det krever at vi ligger i fremste internasjonale rekke når det gjelder samarbeidsmodeller, innovative metoder for produkt – og prosessutvikling samt automatisert produksjon, sier konsernsjef Unni Steinsmo.

 


Fakta om  SINTEF Raufoss Manufacturing AS :

  • Teknologiselskap som leverer spisskompetanse innen automatisert produksjon, teknologiledelse, verdikjedestyring og materialteknologi samt leveranse av laboratorie- og verkstedtjenester.
  • 65 ansatte.
  • Tidligere navn RTIM (Raufoss Technology and Industrial Management).
  • Samspill med forskningen i SINTEF og NTNU er en integrert del av virksomheten.
  • Eies av SINTEF (50,1 prosent), SIVA, Nammo Raufoss AS, Kongsberg Automotive Raufoss AS, Raufoss Technology AS, Hexagon Composite ASA


For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF, tel. 93 05 93 80

Adm.direktør Sverre Narvesen, SINTEF Raufoss Manufacturing AS tel. 91 54 01 22