Til hovedinnhold
Norsk English

Pressemelding: Ny FoU-strategi for bedre miljø og økt verdiskaping

Senter for Fornybar Energi (SFFE) ved NTNU, SINTEF og IFE lanserte 7. februar en strategi for forskning og utvikling innen fornybar energi. Strategien har som mål å bidra til en mer helhetlig og offensiv norsk satsing innen fornybar energi.

Strategien er i god overensstemmelse med forskningsstrategien “Energi21”, og gir videre utdyping og konkretisering av områder senteret mener er viktig for Norge.

Tre ting på en gang: Energitilgang, miljø og industriutvikling
Fornybar energi er en sektor i formidabel vekst internasjonalt og en forskningsbasert kunnskapsindustri innen dette feltet er under utvikling i større industriland som Tyskland, Japan og USA. Ny energitilgang og bedre miljø er svært viktige argumenter for en norsk satsing på fornybar energi og dette kan samtidig gi store muligheter for en fremtidig kunnskapsbasert teknologi- og industriutvikling i Norge.
- Ny energiindustri bør baseres på ny kunnskap som skal gi økt energioppdekning nasjonalt samt bidra til en utvikling av en ny teknologi- og kunnskapsindustri for et stort globalt marked, sier lederen av SFFE, Professor Johan E. Hustad.
NTNU, SINTEF og IFE er sammen de tyngste FoU-aktørene innen fornybar energi i Norge. Ved å samordne ressurser innen et bredt fagfelt, ønsker SFFE å bidra til å bygge opp en forskningsbasert kunnskapsindustri i Norge. 

Anbefaler konkrete satsinger

Strategidokumentet fra SFFE peker på et behov for en generell styrking av FoU- finansieringen innen fornybar energi i Norge, så vel som en styrking av hele verdikjeden fra FoU til anvendelse av denne kunnskapen i industri og samfunnsliv.
I tillegg er det pekt på enkeltområder hvor Norge har spesifikke kompetansefortrinn som kan ha stor nasjonal betydning ved en satsing på fornybar energi. Her er spesielt solcelleproduksjon og storskala havbasert kraft trukket fram, og SFFE anbefaler å snarest etablere Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) innen disse områdene.

FoU-strategien er tilgjengelig på www.sffe.no

Kontakt:
Professor Johan E. Hustad, leder av SFFE, tlf 918 97 513,