Til hovedinnhold
Norsk English

Opplæringsnettverk for industrien

Matematikkstudenter som er ferdige med sin master, skal få treårige opphold ute i et annet land.

SINTEF IKT, Anvendt matematikk er koordinator i det fireårig opplæringsnettverk SAGA (Shapes, Geometry and Algebra) i EUs Marie Curie-program der universiteter, forskningsinstitutt og industripartnere deltar.

Med 24 millioner til hjelp skal 9 internasjonale doktorgradstipendiater få et treårig opphold hos en av prosjektdeltakerne. En rekke personer med doktorgrad får i tillegg mulighet til kortere opphold.

Treningsarenaen er igangsatt med tanke på matematikkstudenter som er ferdige med sin master. I sin videre utdannelsen mot en doktorgrad skal oppholdene hjelpe dem å rette seg mer mot industri og konkrete anvendelsesmuligheter.

Det endelige målet er å trene studentene til å jobbe så godt i dybden at de kan skape kraftige forbedringer i det matematiske grunnlaget innenfor dataassistert produksjons- og konstruksjonssystemer, såkalte CAD/CAM-systemer.

Instrumentet ”Initial Training Networks” utgjør det største delprogrammet innenfor Marie Curie Actions i EUs 7.ende rammeprogram.  Utvelgelsen er ekstrem konkurranserettet. Kun 68 av 904 forslag lyktes i første utlysning – med SAGA som ett av fem matematikknettverk. Norge har deltakere i 9 av de 68 nettverkene, og SAGA er det eneste Norge koordinerer.
.
Andre norske deltakere i SAGA er Senter for Matematikk for Anvendelser ved Universitet i Oslo og Østerrikeavdelingen til Kongsberg SIM. Mer informasjon om SAGA finnes på http://www.saga-network.eu/

Norges Forskningsråd har vært en viktig støtespiller i arbeidet med søknaden til SAGA-nettverket, og har gitt finansiell støtte gjennom Prosjekt Etablerings Støtte (PES) ordningen.


Kontakt: Tor Dokken, SINTEF IKT
                Tlf.: 930  58 710, e-post: