Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt selskap skal gjøre oljeboring billigere

SINTEF Petroleumsforskning og Stavanger-selskapet Hitec Products Drilling etablerer et nytt selskap som skal hjelpe olje- og gassindustrien med å effektivisere bore- og brønnoperasjoner.

Rolv Rommetveit (til v.), som til nå har vært forskningssjef hos SINTEF Petroleumsforskning i Bergen, går over i  nyetablerte eDrilling Solutions for å industrialisere dataverktøy han sjøl er en av fedrene til. Her demonstrerer han systemet eDrilling under oljemessa ONS i Stavanger tidligere i høst, sammen med SINTEF-kollega Knut Steinar Bjørkevoll. Foto: Svein Tønseth

Det nye selskapet – eDrilling Solutions – får kontor både i Stavanger og Bergen, og gjør regning med å ha ti ansatte i løpet av kort tid.

– Vi har tro på at selskapet vil vokse betydelig, og at selskapets produkter vil ha en stor etterspørsel over hele verden, sier daglig leder Rolv Rommetveit i eDrilling Solutions.

Totalsystem
Petroleumsindustrien bruker i økende grad datamaskinberegninger som grunnlag for styring og kontroll av bore- og brønnoperasjoner.

Det er markedet for programvare til slike beregninger eDrilling Solutions sikter seg inn mot. 

Selskapets første produkt blir dataverktøyet ”eDrilling”, et totalsystem for simulering, overvåking og tredimensjonal visualisering av bore- og brønnoperasjoner i ”sann tid” – det vil si at systemet fortløpende gir oppdatert informasjon mens operasjonen pågår.

Store besparelser
– Et borehull offshore koster i dag mellom én og halvannen milliard kroner, men store besparelser kan oppnås ved å optimalisere boringen. Vi tror et verktøy som eDrilling kan gi besparelser i området 10 til 40 prosent, i form av redusert stans i boringen og gjennom annen effektivisering av operasjonene, sier Sven Inge Ødegård, leder for forretningsutvikling i det nye selskapet.


Dette er Hitec Products Drilling

Hitec Products Drilling AS (HPD) har 130 ansatte og hovedkontor i Stavanger. Selskapet har også kontor i Houston i USA og i Aberdeen i Storbritannia.

HPD leverer bore- og brønnutstyrsløsninger, samt totale boreutstyrspakker.

Selskapet integrerer utstyr fra andre leverandører og setter dette sammen til komplette riggløsninger.

HPD hadde en omsetning på 300 millioner kroner i 2007. Selskapet forventer at denne vil øke til 400 millioner kroner i 2008 og til to milliarder kroner i 2011.Fakta om SINTEF Petroleumsforskning

SINTEF Petroleumsforskning har 109 ansatte og hovedkontor i Trondheim.

Selskapet har også kontor i Stavanger og Bergen.

SINTEF Petroleumsforskning arbeider med å forbedre kartleggingen og utvinningen av de nasjonale og internasjonale olje- og gassressursene på en lønnsom, miljøvennlig og sikker måte.

Selskapet omsatte for 166 millioner kroner i 2007.

Selskapet inngår i et nasjonalt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som Norges forskningsråd har opprettet innenfor fagfeltet integrerte operasjoner.

Også dette senteret har bidratt i utviklingen av eDrilling.

Resultat av treårig prosjekt
eDrilling er utviklet av SINTEF Petroleumsforskning og Hitec Products Drilling (HPD) i fellesskap. Aker Solutions (First Interactive og Aker MH) har også vært viktige samarbeidspartnere i utviklingen.

Systemet er resultatet av et treårig prosjekt til 35 millioner kroner og er nå til uttesting hos ConocoPhillips Norge.

Enkeltverktøy fra SINTEF
I systemet inngår en rekke enkeltverktøy som SINTEF har utviklet for beregning av hva som skjer i borehullet under boring.

Med støtte fra ConocoPhillips og Norges forskningsråd har HPD og SINTEF koblet modulene sammen til et integrert system.

Klar for markedet neste år
Arbeidet med å ferdigutvikle eDrilling pågår nå gjennom et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt til 25 millioner kroner, som støttes av Forskningsrådet (DEMO 2000) og oljeselskapene ConocoPhillips og Total.

eDrilling vil etter planen være klar for markedet i 2009.
 
Også beslektede produkter
Det nye selskapet skal også kommersialisere produkter som er beslektet med eDrilling, hvorav flere alt er under utvikling hos grunnleggerne av selskapet.

Selskapets kunder vil i første rekke bli oljeselskap, boreselskap og serviceselskap.

HPD og SINTEF, representert ved ventureselskapet SINTEF Venture III, har 40 prosent hver av aksjene i eDrilling Solutions.

Nøkkelpersoner
Selskapets to første ansatte blir Rolv Rommetveit og Sven Inge Ødegård. De har stått sentralt i arbeidet med å utvikle eDrilling.

Til nå har Rommetveit vært forskningssjef hos SINTEF Petroleumsforskning i Bergen, og Ødegård forretningsutvikler hos HPD.


Av Svein Tønseth