Til hovedinnhold
Norsk English

Nye anvisninger for luftede kledninger

Nå presenteres Byggforsks erfaringer med luftede kledninger i en ny rapport. Rapporten retter seg mot planleggere, ingeniører og arkitekter, og viser vanlige skadetyper og hvilke hensyn som må tas ved utforming av luftede kledninger.