Til hovedinnhold
Norsk English

NTNU og SINTEF vil bidra sterkt i nasjonalt løft for energiforskning

NTNU og SINTEF støtter forslagene fra Energi 21 om en samlet FoU-strategi for energisektoren. De to institusjonene er klare til å gjennomføre en betydelig økning av egen aktivitet på området for å bidra til Energi 21s visjon: Norge som Europas energi og miljønasjon

5. februar la strategigruppen Energi21 sin rapport, etter oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Formålet er å etablere en bred og samlende strategi for forskning og utvikling i energisektoren i Norge.

Nasjonal konsensus om økt forskning
SINTEF og NTNU er ledende internasjonale aktører innen energiforskningen, og samarbeider tett. De stiller seg bak forslagene fra Energi21, og signaliserer en betydelig økning i sin egen aktivitet på området.

Konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF og rektor Torbjørn Digernes ved NTNU peker på at det er svært godt samsvar mellom forslagene fra Energi21, budsjettforslag fra Norges forskningsråd og det klimaforliket som nylig ble forhandlet fram i Stortinget. Forslagene er også i tråd med EUs nye tiltakspakke på energiområdet.

- Det er nå bred konsensus om en kraftig økning i forskningen på fornybar energi og CO2-håndtering, og aksept for at ny teknologi er avgjørende for å motvirke klimaendringene. Dette er svært positivt, sier de to lederne. 

Vil trappe opp egen forskning
NTNUs rektor og SINTEFs konsernsjef opplyser at de to institusjonene er klare til å ta utfordringen, og øke egen aktivitet i betydelig grad. NTNU og SINTEF signaliserer en forventning om en vekst i virksomheten på til sammen 250 millioner kroner til doktorgradsutdanning og forskerinnsats og 600 millioner kroner til laboratorier og vitenskapelig utstyr i løpet av de neste tre årene. SINTEF og NTNU vil også selv investere betydelig i forskningsprosjekter og laboratorier i tillegg til å foreslå etablering av store nasjonale satsingsprosjekter på de ulike områdene av energiforskningen.

Anbefalinger fra Energi 21
Strategigruppen Energi21 legger fram følgende anbefalinger for å oppfylle en visjon om Norge som ledende energi- og miljønasjon i Europa:

  • En økt, bred satsing på FoU gjennom grunnleggende og anvendt FoU, demonstrasjon av løsninger og utdanning av fagfolk
  • Satsing på fem spissede områder innen energieffektivisering, klimavennlig kraft, CO2-nøytral oppvarming, fleksible energisystemer og en tiltrekkende energi- og næringspolitikk
  • En dobling av Olje- og energidepartementets FoU-innsats innen 2009, med offentlige investeringer på 400 millioner kroner pr. år som over tid forventes å trekke med seg private investeringer på minst 2,4 milliarder kroner pr år. Behovet etter 2010 er mye høyere
  • Styrke det nasjonale systemet for demonstrasjon og kommersialisering av forskningsresultater og spredning av ny teknologi
  • Etablere et permanent strategiorgan for Energi21 som kan iverksette tiltak med rullerende strategiplaner og sikre involvering fra aktørene

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

SINTEF:
Konsernsjef Unni Steinsmo, telefon 93 05 93 80
Adm.direktør Sverre Aam, SINTEF Energiforskning. Telefon 93 05 96 15

NTNU:
Rektor Torbjørn Digernes. Telefon 918 97 125
Professor Johan Hustad, leder Senter for fornybar energi. Telefon 91897513