Til hovedinnhold
Norsk English

NTNU og SINTEF deltar i ni søknader om senter for miljøvennlig energi

NTNU og SINTEF deltar i ni av i alt tolv finale-søknader om å etablere forskningssentre for miljøvennlig energi.

Sentrene skal være internasjonalt ledende innen forskning på miljøvennlig energi (FME). Programmet skal vare i åtte år, og planen er at fem til sju sentre etableres tidlig i 2009. Sentrenes formål er å bygge kunnskap og levere nye samfunnsmessige og teknologiske løsninger for fremtiden.

I tillegg til ventede gjennombrudd innen forskning på fornybar energi vil forskningssentrene skape et løft innen denne delen av akademia, med en viktig tilvekst av PhD-, PostDoc- og forskerstillinger.

Oppfølging av klimaforliket
Regjeringen har lagt til grunn at det skal brukes minst 100 millioner offentlige kroner i året til sentersatsingen. I tillegg skal involverte forskningsmiljøer og industripartnere investere egne midler. Det vil i tillegg være offentlige midler for laboratorier og utstyr, ut over de 100 millioner kronene.

Satsingen er en viktig oppfølging av Stortingets klimaforlik, for å nå ambisjonen om å redusere norske utslipp av klimagasser med 15-17 millioner tonn innen 2020.

Internasjonalt ledende forskning
I første runde i august ble det levert i alt 28 søknader til Norges forskningsråd.

SINTEF og NTNU er med på i alt ni av de tolv søknadene i finalerunden. For hver av sentersøknadene er det etablert samarbeid mellom 15 – 25 forsknings- og industripartnere.

- Samarbeid er nødvendig for å drive internasjonalt ledende forskning og utvikle teknologi som skal levere løsninger for å redusere klimatrusselen. Vi har jobbet hardt for å danne nasjonale allianser og leverer felles søknader der det har vært mulig, sier NTNUs rektor Torbjørn Digernes og konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF. 

Satser innen mange områder
- Vi har lagt mye arbeid og tunge forpliktelser i disse søknadene, sammen med en rekke partnere innen forskning og industri. Med dette tar vi ansvar i forhold til de forventingene samfunnet har formulert gjennom et bredt klimaforlik i Stortinget, sier Steinsmo og Digernes.

NTNU og SINTEF deltar i sentersøknader innen følgende områder: Fangst- og lagring av CO2, miljøvennlig transport, CO2-nøytral oppvarming, energisystem for fremtiden, energieffektivisering, rammer og samfunnsanalyse samt klimavennlig kraft.

Seks av sentersøknadene ledes av NTNU eller SINTEF, mens de øvrige tre ledes fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Institutt for energiteknikk og Papir og fiberinstituttet.

Sentrene velges ut av Norges forskningsråd ut fra kriterier om internasjonalt ledende kompetanse og potensial for verdiskaping og innovasjon. Endelig utvelgelse vil skje 4 februar 2009 under Energiuka.

 

Trondheim, 3. desember 2008


Kontaktpersoner:

SINTEF: Direktør for klimateknologi, Nils A. Røkke, telefon 95 15 61 81

NTNU:  Rektor Torbjørn Digernes, telefon  91 89 71 25


 
Oversikt over FME-søknader fase to hvor SINTEF og NTNU er med

Zero Emmission Buildings - ZEB 
Søker:   NTNU i samarbeid med SINTEF
Stikkord: Effektiv energibruk i bygninger, klimatilpasning, avanserte materialer

Centre for Sustainable Energy Strategies - CenSES
Søker:   NTNU i samarbeid med SINTEF
Stikkord:  Energi system- og marked, energi behov - modellering, allmenn aksept, politikk

Center for Reduced Energy use through Advanced Technology Innovations (CREATIV)
Søker:  SINTEF i samarbeid med NTNU
Stikkord:  Varmepumper, kraftforedling, næringsmiddelindustri

Research Centre for Offshore Wind technology
Søker:   SINTEF i samarbeid med NTNU
Stikkord:  Havbasert vind teknologi, havbaserte vindparker, marin teknologi

Centre for environmental design of renewable energy - CEDREN
Søker:  SINTEF i samarbeid med NTNU
Stikkord: Ressursforvaltning, kraftbalanse, miljøvennlig design, vannkraft

BIGCCS Centre - International CCS Research Centre
Søker:  SINTEF i samarbeid med NTNU
Stikkord: CO2 fangst, transport og lagring,

***

CENBio - Centre for innovations in bioenergy
Søker: UMB i samarbeid med NTNU og SINTEF
Stikkord:  Stasjonær bioenergi, 2. gen. biobrennstoff

Biofuels Innovation Centre
Søker:  PFI i samarbeid med bla NTNU og SINTEF
Stikkord: Biobrennstoff, råvarer, produksjons prosesser

The Norwegian Research Centre for Solar cell technology
Søker:  IFE i samarbeid med bla NTNU og SINTEF
Stikkord:  Solcelleteknologi, verdikjede, kostnadsreduksjon, effektivisering, kunnskap- og teknologioppbygging