Til hovedinnhold
Norsk English

Molab etablerer seg i Herøya Industripark

Molab AS, en av Norges største industrielle laboratoriebedrifter, etablerer en avdeling i Herøya Industripark i høst.

En del av det etablerte analytiske kompetansemiljøet i Grenland er med på satsningen, og sikrer dermed kontinuitet i leveransene som tilbys.

Industriklusteret i og rundt Herøya Industripark er i rivende utvikling. Så vel etablerte industrigiganter som nye større og mindre aktører satser tungt. Dette har skapt behov for et uavhengig kompetansesenter innen kjemisk karakterisering og analyse.

Molab as har besluttet å etablere en egen avdeling i Industriparken for i første omgang å tilby og levere de tjenestene som etterspørres av industrien lokalt.

- Med bedriftens bakgrunn som industriell Labpartner, er vi godt skikket til å dekke de behov og levere de laboratorietjenester utviklingsmiljøene i Grenland har behov for, sier Sveinung Skogen, administrerende direktør i Molab.

Molab AS er med sine 65 ansatte en av Norges største kommersielle laboratoriebedrifter med industriell bakgrunn fra landbasert tungindustri. Bedriften har i dag sine hovedlaboratorier i Mo i Rana, men er også etablert med avdelinger i Glomfjord og Oslo.

- Et viktig ledd i bedriftens strategi er å dekke industriens behov for laboratorietjenester på industriens egne premisser, fortsetter Skogen.

Molab satser på å beholde en del av det analytiske kompetansemiljøet som gjennom år er bygd opp i Porsgrunn og dermed bringe kontinuitet inn i nyetableringen.

Åpningen av den nye avdelingen i Herøya Industripark vil skje i løpet av høsten, og det nye senteret vil starte opp med i underkant av 10 ansatte.

Molab er et datterselskap til SINTEF, og har derfor også et tungt faglig miljø i ryggen

Kontakt: Adm. dir. i Molab, Sveinung Skogen, tlf. 91118613