Til hovedinnhold
Norsk English

Mindre svovel i indisk bensin

Norske forskere vil trekke svovelforbindelser ut av indisk bensin gjennom å bruke skreddersydde, porøse materialer i raffineriene.

 ( Foto: Morguefile)

I fem år har forskere fra SINTEF og Indian Institute of Petroleum (IIP) i India forsøkt å utvikle billigere metoder for å redusere svovelmengden i bensin. Nå har de kommet fram til resultater de vurderer å patentere.

Restriksjoner
Svovel i drivstoff er miljøfarlig, og i hele verden har restriksjoner på området blitt strengere. I et tettbefolket land som India er svovelforurensing spesielt følbart gjennom sur nedbør og smog. Samtidig forgifter svovelen katalysatoren i kjøretøy og biler, og dette kan igjen føre til større utslipp av nitrogenoksider.

Prosjektleder Elisabeth Tangstad på SINTEF Materialer og kjemi, forteller at arbeidet med de indiske forskerne startet med å finne mer miljøvennlige og mindre energikrevende metoder for svovelfjerning fra bensin.


Billigere - og med mindre energi
De fleste raffinerier i verden reduserer svovelinnhold i bensin gjennom hydrotreating. Dette er en relativt dyr prosess med et høyt forbruk av hydrogen.
SINTEF og IIP ville fram til mindre energi- og kostnadskrevende metoder med lavere utslipp av CO2, og fant at skreddersydde, porøse materialer som trakk svovelforbindelsene ut av drivstoffet, var et godt alternativ.

- I denne prosessen fanger materialet opp svovelet uten at det nødvendigvis foregår en reaksjon, forteller Tangstad.

 
Oppskalering
Forskerne har nå designet, fremstilt og testet ut en mengde materialer i liten skala basert på kunnskap om egenskapene til de ulike materialkomponentene. I etterkant har de mest lovende prøvene blitt oppskalert og sendt de til det indiske instituttet som har gjort tester i eget laboratorium ved mer reelle betingelser.

For at indiske raffinerier skal kunne ta de nye metodene i bruk, må det konstrueres flytskjemaer som viser hvordan nyvinningene skal kunne bygges inn i virksomheten.

Tangstad understreker at prosjektet har vært et samarbeid mellom India og Norge, der begge instituttene har dratt nytte av hverandres bakgrunn og erfaringer. SINTEF har blant annet hatt flere indiske forskere på utvekslingsbesøk i løpet av de siste årene.

”Bensinprosjektet” ble avsluttet i fjor. Forskerne har søkt om utvidelse til et toårig dieselprosjektet, og dette ble innvilget og finansiert av UD med en kontrakt på 2,7 millioner og med mulig utvidelse til 5,7 millioner.