Til hovedinnhold
Norsk English

Maritime logistikkeksperter til shippingbyen Bergen

Tiltrukket av shippingmiljøet i Stor-Bergen, har også logistikkeksperter fra landets ledende marintekniske forskningsmiljø etablert seg til Bergen.

Forskningssjef Eivind Dale leder MARINTEKs avdeling Strategi og logistikk, som har hatt sin filial i Bergen siden 2004.

SINTEFs datterselskap MARINTEK i Trondheim har en egen avdeling som hjelper rederier og vareeiere med å velge transportløsninger og finne optimale logistikkopplegg.

For å komme nærmere kundene, har avdelingen plassert tre medarbeidere i Bergen. Og flere vil det bli…


Mer ”trøkk”

– I dag har vi to faste ansatte og en assosiert medarbeider i Bergen. Nå legger vi økt ”trøkk” bak vår tilstedeværelse her. Vi gjør regning med at Bergens-kontoret vårt vil ha seks til ti medarbeidere innen utgangen av 2010, sier forskningssjef Eivind Dale ved MARINTEK.

Tett på kundene

Det kommersielle shippingmiljøet i Norge er likelig fordelt mellom to hovedbastioner. Den ene er det sentrale østlandsområdet, med Oslo som sentrum. Den andre utgjøres av ”Stor-Bergen-regionen”.

Avdelingen ”Strategi og logistikk” hos MARINTEK, har for lengst tatt konsekvensen av dette og etablert filialer i Oslo i 2003, og i Bergen i 2004.

Prosjektteam uavhengig av adresse

– Fysisk tilstedeværelse er viktig først og fremst for nærhet til kunden. Når oppdragene skal løses, setter vi sammen prosjektteam uavhengig av medarbeidernes kontoradresse. På den måten stiller vi topp kompetanse uansett problemstilling i prosjektet, sier Dale.

Mange viktige naboer

Naboskapet til rederinæringa er bare en av grunnene til at Dale ser det som viktig å være representert i Bergen.

– Også oljeindustriens forsyningstjeneste offshore styres fra Bergen, påpeker han.

Viktig med nærhet til studentene

I neste åndedrag nevner Dale ordet rekruttering. 

– Det er ikke alltid like lett å få unge mennesker til å flytte nordover, enten de studerer ved Universitetet i Bergen eller Handelshøyskolen. Dette er også en viktig grunn til at vi har valgt å være tilstede i Bergen, sier forskningssjef Eivind Dale.

Av Svein Tønseth