Til hovedinnhold
Norsk English

Maritim satsing får skryt

10. september arrangerte MARUT, i samarbeid med MARINTEK, en konferanse for både næringsliv, politikere og forskningsmiljø for å profilere sin framtidsvisjon for den maritime næringa i Norge.
Maritim satsing

Statssekretær Rikke Lind, Unni Steinsmo og viktige beslutningstakere fra næringsdepartementet og maritim næring så store muligheter for videreutvikling av våre havlaboratorier.
Foto: Kari Stendahl

Visjonen er intet mindre enn at Norge skal huse Europas ledende, maritime ”super-cluster”: et område som ligger særskilt til rette for vekst, innovasjon og økt lønnsomhet.

Samarbeid
MARUT er et samarbeidsorgan mellom næringsdepartementet og maritim næring i Norge. Departementet har utpekt et strategisk råd med toppledere i næringen som jobber tett mot departementet og næringsminister Sylvia Brustad, noe som har medført at regjeringens maritime strategi i stor grad er tuftet på rådets arbeid, forteller MARINTEK-rådgiver og leder av MARUT, Egil Rensvik.

Konferansen ble holdt hos Telenor, med gangavstand til MARINTEKs havbasseng, hvor det ble omvisning for departementets og strategisk råds medlemmer.

Hard konkurranse
– Omvisningen var viktig for å vise fram de flotte fasilitetene våre, men også for å synliggjøre behovet for å fornyelse av laboratoriene. Vi konkurrerer i en global næring, og den internasjonale konkurransen er stor, sier Egil Rensvik.

Statssekretær i næringsdepartement, Rikke Lind, var svært positiv til visjonen om Ocean Space Centre, som MARINTEKs direktør Frank Wettland presenterte. Hun understreket  viktigheten av å satse på både kompetanseutvikling og laboratorier for å beholde Norges posisjonen internasjonalt.
 
Det overordnede målet for konferansen var å samle de ledende miljøene i Norge for å sette søkelys på hvordan vi skal klare oss i konkurransen med andre land om å bli et super-cluster, hvor maritim kompetanse og laboratorier skal være i verdensklassen.

Foredragene vil bli gjort tilgjengelig på MARUTs hjemmeside, www.marut.no.