Til hovedinnhold

Lederskifte i MARINTEK

Frank Wettland fratrer etter eget ønske som administrerende direktør ved MARINTEK 1. januar 2009. Forskningssjef Oddvar Eide tiltrer som fungerende administrerende direktør fra samme tidspunkt. Trondheim, 22. desember 2008

Publisert mandag 22. desember 2008