Til hovedinnhold
Norsk English

Kuler av parafinvoks – slik virker dressen

Sentralt i den nyutviklede norske helikopterdressen står et kommersielt tilgjengelig tekstil med små innvevde kapsler. Disse er fylt med mikroskopiske partikler som består av en spesialutviklet parafinvoks.

Hvis brukernes hudtemperatur overstiger 28 grader Celsius, går voksen over fra å være fast til å bli flytende.

– Til smeltingen trengs det varme, som parafinvoksen henter fra kroppen. Dermed kjøles brukerne i helikopterkabinen på varme dager, forklarer produktdesignerne Kristine Holbø og Jarl Reitan ved SINTEF Helse.

Svetter mindre
– I laboratoriet har vi påvist at brukernes hudtemperatur ikke stiger mye. Vi registrerte at forsøkspersonene ikke begynner å svette før det har gått hele 80 minutter ved en lufttemperatur på 27 grader, for over så lang tid pågår faktisk smelteprosessen, opplyser seniorforsker Hilde Færevik ved SINTEF Helse.

En analogi fra hverdagslivet er et glass vann med isbiter. Så lenge isen ikke har smeltet, holder vannet i glasset isens smeltetemperatur – det vil si null grader. Først når all isen er tint, begynner vanntemperaturen å stige.

Laboratorieforsøkene viser også at forsøkspersonene føler seg langt mer komfortable  i de nye dressene enn i de gamle,.

Beskytter mot varmetap
Samtidig har Færevik og SINTEF-kollegene hennes dokumentert at den nye dressen  gir god beskyttelse mot varmetap ved opphold i sjøvann.

– Vi tror dette skyldes både at parafinvokset gir fra seg den oppmagasinerte varmen ved å gå fra flytende til fast form igjen, og at dressen har ekstra isolasjon på steder der kroppen avgir mest varme, sier Hilde Færevik.  
 
Viktig for overlevelsesevnen
Dressen sørger for at hudtemperaturen til forsøkspersonene aldri ble lavere enn 15 grader Celsius noe sted på kroppen i løpet av seks timer i 2 grader kaldt vann.

Dette sikrer blant annet at helikopterpassasjerene har gripeevnen i behold ved lange ufrivillige opphold i sjøen.

Varme hender og føtter sikrer også en jevn fordeling av blodet i alle deler av kroppen, og dette er viktig i forhold til overlevelse og mulighet for å bidra til egen redning.
 
Likner ikke Michelin-mannen!
– Kritiske røster hevdet at de nye kravene ville gjøre draktene for klumpete. Men ved å plassere isolasjonen smart, har vi unngått at dressene blir for romstore, forklarer produktdesigner Jarl Reitan ved SINTEF Helse.

Av Svein Tønseth