Til hovedinnhold
Norsk English

Kong Harald møter SINTEF-nyheter – i England

Onsdag 12. november er kong Harald hedersgjest under en jubileumsfeiring i Newcastle. Der får han en briefing om et EU-prosjekt som SINTEF er med på.
Rådhuset, som kong Harald gjester 12. november, er et sentralt landemerke i Newcastle upon Tyne, regionhovedstaden i North East England. 
Denne uka er det 40 år siden vår egen kong Olav åpnet Newcastle Civic Centre, det administrative og seremonielle senteret til Newcastle City Council.

Bygget er selveste storstua i Nordøst-Englands største by.

Nå har byen med sine tradisjonsrike fergeforbindelser til Norge, smigrende nok brukt enda en anledning til markere sine nære bånd til oss naboer i øst.

I gammelkongens spor

Når 40-årsjubileet markeres 12. november, sitter kong Harald på første benk i det staselige rådhuset.

Derfra vil kongen blant annet få se og høre en presentasjon av EU-prosjektet ERIP (European Regions for Innovative Productivity).

Og linken til Norge i denne historien, den er det SINTEF som står for! 

Små og mellomstore bedrifter i fokus

ERIP inngår i EUs såkalte ”Interreg-program”.

Prosjektet skal styrke produktiviteten til små og mellomstore bedrifter i et sett av regionale clustre rundt om i Europa.

SINTEFs team i EU-prosjektet
Torbjørn Netland
Jan Ola Strandhagen
Jorunn Auth
Ragnhild Bjartnes
Det nordvestre hjørnet i fastlands-Europa er det SINTEF Teknologi og samfunn som representerer i prosjektet.

Våre folk har tatt bildel-produsent Hydro Automotive med seg på laget – som ”lærested” for bedrifter som vil øke sin produktivitet.

Deltakere fra seks land…

SINTEF inngår i ERIPs prosjektteam sammen med universiteter, forskningsinstitutter og regionale utviklingssentra fra i alt seks land.

Prosjektet ledes av ”One North East”, den britiske regjeringens byrå for regional utvikling i Nordøst-England.

To representanter fra dette organet skal presentere ERIP-arbeidet for kong Harald og de andre innbudte gjestene.

Her hjemmefra forklarer SINTEF-forsker Torbjørn Netland at når temaet er produktivitet, så er det ikke alltid like lett for industriens folk ”å være lykkelig som liten.”

…inklusive fire SINTEF-medarbeidere

– Arbeidet med produktivitetsforbedringer er godt ivaretatt i store bedrifter. Men grunnet begrensninger som går på økonomi og personalressurser, er det ikke alltid like enkelt å få til sånt i små og mellomstore bedrifter. Det er dette ERIP-prosjektet skal bidra til å bøte på, forklarer Netland.

Torbjørn jobber ved avdelingen Logistikk hos SINTEF Teknologi og samfunn. 

Han er en av fire herfra som deltar i EU-prosjektet (se bilderamme).

Verktøyskrin og veikart

I Newcastle vil kong Harald og de øvrige inviterte få høre at ERIP skal gjøre bedriftene i de ulike clustrene i stand til å lære av hverandre.

Prosjektet skal munne ut i et kombinert verktøyskrin og veikart som skal vise små og mellomstore bedrifter hvordan skal bli mer produktive.

Filosofi fra Toyota

ERIP-prosjektet baserer seg på tenkning som er sammenfattet i begrepet LEAN Production (slank produksjon), tankegods som bilprodusenten Toyota er opphavet til.

– LEAN er en slags anti-sløsefilosofi. I klartekst handler det blant annet om hvordan fabrikker kan redusere lagerhold og kutte ned på unødvendig arbeid, forklarer Torbjørn, som belager seg på flere Newcastle-visitter innen prosjektet er i mål i juni 2011.

Men kongen får han ikke hilst på.

Ikke i denne omgangen, i alle fall…

Av Svein Tønseth