Til hovedinnhold
Norsk English

Klimaforlik gir økt forskningsinnsats for miljøteknologi

Klimaforliket i Stortinget gir en markert økning på forskningsinnsatsen innen fornybar energi og CO2-håndtering. SINTEF ser svært positivt på dette.

Klimaforskning og forskning på teknologi for fornybar energi samt lagring og fangst av CO2 får et betydelig løft.

- Dette er svært positivt, fordi økte bevilgninger til forskning er konkrete og forpliktende. Teknologi er nøkkelen til å løse klimaproblemene, og forskning er nødvendig for å få fram ny og billigere teknologi. Klimaforliket viser at politikerne ser denne sammenhengen og behovet for satsing, sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF.

Steinsmo håper at dette også følges opp gjennom en kraftig opptrapping av investeringene i laboratorier og vitenskapelig utstyr. – Norge trenger verdensledende laboratorier for å drive verdensledende forskning på dette området, sier SINTEF-sjefen.

Økte offentlige bevilgninger
Gjennom revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen i 2008 sette av 70 millioner kroner ekstra til forskning på fornybar energi og CO2-håndtering. I 2009 blir det en økt satsing på totalt 300 millioner kroner, og innen 2010 skal offentlige bidrag til slik forskning være minimum 600 millioner kroner.

De offentlige bidragene relatert til forskning på nye fornybare energikilder, skal innen 2010 minst være på nivå med tilsvarende offentlige bidrag til petroleumsforskningen.

Det blir startet et demonstrasjonsprogram for utvikling av havvindmøller og andre umodne energiteknologier, med en ramme på 150 millioner kroner i statsbudsjettet for 2009.

Opptrappingsplan for forskning
Det skal lages en opptrappingsplan for klimaforskning i løpet av 2008. Regjeringen skal etablere et forum for strategisk samarbeid for klima- og miljøforskning etter modell av strategiprosessene OG21 og Energi 21, og vil involvere aktører innen klima- og miljøforskning, hvor både forskningsmiljø, miljøorganisasjoner, offentlige etater og næringsliv samarbeider.  

SINTEF-sjefen ser positivt på opptrappingsplanen og organiseringen. – OG21 er et eksempel på en prosess som har gitt store resultater i form av økt verdiskaping. Det er også bra at politikerne peker på hensynet til norsk næringsutvikling ved utvikling av miljøteknologi, sier Unni Steinsmo. 


For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Konsernsjef Unni Steinsmo, telefon 93 05 93 80
Kommunikasjonsdirektør Petter Haugan, telefon 90 13 32 85