Til hovedinnhold
Norsk English

Imponert minister etter bioenergibesøk

- Jeg sitter igjen med et skikkelig, solid inntrykk, sa landbruks-og matminister Terje Riis-Johansen etter besøket hos SINTEF/NTNU sist fredag.

30. mai var Riis-Johansen på Gløshaugen for bli orientert om SINTEF og NTNUs aktiviteter innen bioenergi. Besøket hadde ministeren selv tatt initiativ til, og han føyer seg inn i rekken av statsråder som kommer til Trondheim. Møtet var i regi av NTNU, SINTEF og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

God dialog mellom minister og direktør

Energi og landbruk i sammenheng
Som den viktigste leverandøren av råstoff til bioenergi, spiller  landbruket en svært viktig rolle i satsingen på fornybar varme. NTNUs rektor Torbjørn Digernes ser på et samarbeid med landbrukssektoren som svært interessant for NTNU/SINTEF-miljøet.

 - Energi og mat henger nært sammen, og jeg anser fagområdet energi som en viktig del av jobben min, sa statsråden.

Solide presentasjoner
Ved siden av laboratoriebesøk var det spesielt  andregenerasjons biodrivstoff og SINTEFs prosjektaktiviteter i Norge og EU som det  ble  lagt vekt på under møtet. Både forsker Judit Sandquist og seniorforsker Lars Sørum, begge fra SINTEF Energiforskning, holdt gode innlegg for de rundt 25  tilhørerne, inkludert statsrådens og fylkesmannens følge.

 Administrerende direktør Sverre Aam ved SINTEF Energiforskning berømmet, på vegne av SINTEF, politikerne for Klimaforliket. Det satte Riis-Johansen pris på å høre. Aam  trakk fram sitt håp om norske myndigheters oppfølging av Stern-rapporten og Lavutslippsutvalgets anbefalinger (Aam var selv med i Lavutslippsutvalget).

-  Helhetlig og god bredde på forskningen. Et topp viktig fagområde er i trygge hender, oppsummerte  Landbruks- og matministeren  etter besøket.  

 Tekst og foto:  Mette Kjelstad Høiseth