Til hovedinnhold
Norsk English

"Gode Sirklar" - nytt konsept for regional utvikling

Det utradisjonelle undervisningsopplegget på Vestlandet er ett av virkemidlene i en ny resept for regional utvikling – en helhetlig tilnærmingsmåte som SINTEF og kommunene Fjell, Sund og Øygarden har utviklet sammen.

Totalkonseptet heter ”Gode Sirklar”. Det ble til som et svar på utfordringer de tre nabokommunene sto overfor: De har alle et betydelig innslag av kunnskapsbaserte industribedrifter, og disse opplevde at det var vanskelig å rekruttere kompetent arbeidskraft.

Attraktive bosteder
De tre kommunene og SINTEF gjøv løs på problemet i fellesskap og var enige om at attraktive arbeidsplasser alene ikke er nok til å lokke høyt utdannede yngre mennesker til å bli værende i eller flytte til distriktsregioner.

Skal distrikts-Norge klare å holde på kompetente arbeidstakere, må kommunene utvikle attraktive tettsteder som unge mennesker kan identifisere seg med, blant annet gjennom skoleutvikling og satsing på kulturtiltak, lød konklusjonen til diskusjonspartnerne.

Samarbeid over kommunegrensene
Samarbeidet mellom forskerne og de tre Hordalands-kommunene resulterte i opprettelsen av et interkommunalt utviklings- og nyskapingsselskap, som er bemannet av SINTEF.

Selskapet heter ”Gode Sirklar AS” og har prosjektet ”Praksisnær undervisning” som en av sine hjørnesteiner.

”Gode Sirklar” får kopier i Trøndelag – les mer

 

Kontaktperson