Til hovedinnhold
Norsk English

Gjenbruk av medisinsk engangsutstyr

En av fem avdelinger ved norske sykehus gjenbruker medisinsk engangsutstyr. Økonomi rapporteres som begrunnelse for gjenbruk.

SINTEF Helse har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en spørreundersøkelse om gjenbruk av medisinsk engangsutstyr i norske sykehus.

Spørreskjemaet er sendt til 265 ulike avdelinger ved 42 utvalgte sykehus. Alle 42 sykehus har svart. 204 spørreskjema er returnert, som til sammen representerer 259 avdelinger.

Hovedfunnene er at 78 prosent av avdelingene ikke gjenbruker medisinsk engangsutstyr og 21 prosent gjør det. 23 prosent av alle 204 avdelingene rapporterer at de har etablerte retningslinjer for gjenbruk av medisinsk engangsutstyr, 48 prosent rapporterer at de ikke har det og 26 prosent vet ikke.

Av de 42 avdelingene som sier at de gjenbruker, er det 24 prosent av avdelingene som har retningslinjer mens 46 prosent av avdelingene ikke har retningslinjer.

Retningslinjene er stort sett utarbeidet av sterilsentral, sykehusledelse/administrasjon og hygieneutvalg. Av de 42 avdelingene som gjenbruker, rapporterer 29 prosent at det finnes skriftlige prosedyrer for rengjøring/dekontaminering/sterilisering.

Det er respirasjonsutstyr /oksygenterapi og annet utstyr som mandrenger, pinsetter - sakser, mv som gjenbrukes mest. 71 prosent av dem som gjenbruker, rapporterer at det ikke føres logg over gjenbruket. Selv om økonomi rapporteres som begrunnelse for gjenbruk, oppgir 71 prosent at det ikke foreligger økonomiske beregninger angående gjenbruket. 83 prosent av avdelingene rapporterer at de ikke har hatt uhell som følge av gjenbruket.

Oppdragsgiver er Helsedirektoratet.

Les rapporten: http://www.sintef.no/upload/SINTEF_RAPPORTA7257Medisinskengangsutstyr.pdf

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}