Til hovedinnhold
Norsk English

Ernst Kristiansen konstituert som leder for SINTEF Byggforsk

 

Ernst Kristiansen
Konserndirektør Ernst H. Kristiansen er konstituert som ny leder for SINTEF Byggforsk.
 
Kristiansen har lang erfaring som leder i SINTEF. Han er i dag nestleder ved SINTEF IKT, og er plassjef for SINTEF i Oslo. Han har tidligere blant annet ledet SINTEF Elektronikk og kybernetikk.
 
Ernst Kristiansen har også viktige oppgaver innen internasjonalt forskningssamarbeid i SINTEF, blant annet knyttet til EUs rammeprogrammer for forskning og utvikling.
 
Kristiansen vil fungere inntil en permanent leder er på plass. Ambisjonen er å få dette på plass innen 1. januar 2009.