Til hovedinnhold

Ernst Kristiansen konstituert som leder for SINTEF Byggforsk

 

Ernst Kristiansen
Konserndirektør Ernst H. Kristiansen er konstituert som ny leder for SINTEF Byggforsk.
 
Kristiansen har lang erfaring som leder i SINTEF. Han er i dag nestleder ved SINTEF IKT, og er plassjef for SINTEF i Oslo. Han har tidligere blant annet ledet SINTEF Elektronikk og kybernetikk.
 
Ernst Kristiansen har også viktige oppgaver innen internasjonalt forskningssamarbeid i SINTEF, blant annet knyttet til EUs rammeprogrammer for forskning og utvikling.
 
Kristiansen vil fungere inntil en permanent leder er på plass. Ambisjonen er å få dette på plass innen 1. januar 2009.
Publisert onsdag 24. september 2008