Til hovedinnhold
Norsk English

Er byggereglene for lite kjent?

Skyldes alle byggefeilene og tvistene at regelverket for bygging er for lite kjent for de som bygger og de som etterspør bygg og boliger? Nå er reglene samlet på ett sted.

Spredt informasjon
Dagens byggeregler består av et helt sett av kilder, i form av plan- og bygningsloven og særlig tre tilhørende forskrifter, som hver har sin egen veiledning i tillegg. Forskriftene går på bygningsutforming (TEK), byggesak (SAK) og godkjenning av foretak (GOF). Selv om byggereglene vi har i dag har eksistert med mindre endringer siden 1997, tyder alle byggefeilene og tvistene på at det fortsatt er et stort behov for å oppklare hva som faktisk er kravene i en byggesak.
SINTEF Byggforsk gir i sin ferske utgave av Innføring i byggereglene en konsentrert sammenfatning av hovedpunktene i hele det omfattende regelverket. Reglene er dermed samlet i en lettfattelig form på ett sted.

Slår tilbake på huseier
Mange huseiere som står overfor et byggearbeid på huset eller tomta, ønsker å få utført jobben raskt og billig, og å unngå innblanding fra kommunen, som anses som unødvendig trenering. Anders Kirkhus, fagredaktør av Innføring i byggereglene, påpeker noen konsekvenser ved å unnlate å søke:

  • Som byggherre har du alt ansvaret selv hvis noe går feil i en byggesak hvor det ikke er godkjente foretak.
  • I en byggesak skal det dokumenteres at løsningene holder kvalitetsnivået i regelverket. Uten dokumentasjon kan ikke huseier gjøre rede for hvilke løsninger som er brukt.
  • Etablering av en selvstendig utleieenhet i eget hus er søknadspliktig. Er ikke endringen godkjent av kommunen, gjelder det heller ikke som selvstendig boenhet, og kan ikke markedsføres som det ved salg av boligen.

 

 

 

 

Etablering av selvstendig utleieenhet er søknadspliktig.

 Eksempel på ad hoc-løsning for rør-i-rør-system. I en byggesak må løsningene dokumenteres, det betyr i praksis at de må planlegges på forhånd.  

 

Sentrale spørsmål
Innføring i byggereglene gir svar på en rekke sentrale spørsmål, som:

  • Hvem har ansvaret for byggefeil i en byggesak?
  • Hvilke krav stilles til en bedrift som godkjennes i en byggesak?
  • Hvis du skal bygge om en eksisterende bygning: Når må du følge kravene til nybygging?
  • Hvilke tidsfrister har kommunen for å behandle en byggesak?
  • Hvilke arbeider krever søknad eller melding til kommunen, og hvilke er unntatt?
  • Hvilke regler gjelder for klage i en byggesak, og hvordan går du fram?
  • Hvilke regler gjelder for sanksjoner og straff i en byggesak?

Oppdatert
Den nye utgaven av Innføring i byggereglene er oppdatert med de nye energikravene, som trår i kraft for fullt fra august 2009. Den gjør rede for de to måtene som energikravene nå kan tilfredsstilles på, hvor energikrav til bygningens tetthet, kjøling, ventilasjon og solskjerming er skjerpet.

Pedagogisk tilrettelagt
Boka gjennomgår hva lov og forskrifter sier om estetisk utforming, produktkontroll, energibruk, innetemperatur, ventilasjon, lys, fukt og lyd, installasjoner, naturpåkjenninger, sikkerhet i bruk, tilgjengelighet og brannsikkerhet.
Hvordan kontroll skal utføres under bygging, hvem som har ansvaret, og hvilke kvalifikasjoner de må ha, er også omtalt. Videre gjennomgår boka reglene for saksbehandling i kommunen. Den har også gjennomgående referanser til regelverket.