Til hovedinnhold
Norsk English

Disse sentersøknadene der SINTEF og NTNU er involvert, gikk videre

12 sentersøknadene der SINTEF og NTNU enten er vertsinstitusjoner eller FoU-partnere, gikk videre i konkurransen om å bli nasjonale Forskningssentre for miljøvennlig energi. Her er lista over de 12 sentrene:

BIC – Biofuels Innovations Centre
Vertsinstitusjon: PFI – Papir og fiberinstituttet
FoU-partnere: SINTEF, NTNU, Bioforsk

BIGCCS Centre – International Carbon Capture and Storage Reserach Centre
Vertsinstitusjon: SINTEF
FoU-partnere: NTNU, UiO, CICERO, TuM (Technische Universität München), DLR (Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt)
 
CEDREN – Centre for Environmental Design of Renewable Energy
Vertsinstitusjon: SINTEF
FoU-partnere: NTNU, NINA, UiO/Prosus (Program for Research and Documentation for a Sustainable Society), UNIFOB (UiB)

CenBIO – Centre for Innovations in Bioenergy
Vertsinstitusjon: SINTEF
FoU-partnere: NTNU

CenSES – Centre for Sustainable Energy Strategies
Vertsinstitusjon: NTNU
FoU-partnere: SINTEF, NHH, IFE, SNF (Samfunns- og næringslivsforskning – NHH)

CESSE - Centre for Social Studies of Energy
Vertsinstitusjon: NTNU
FoU-partnere: UiO, Vestlandsforskning, Grønn Innovasjon

CESTRA – Centre for Sustainable Transportation
Vertsinstitusjon: SINTEF
FoU-partnere: NTNU, IFE, UiO, Høgskolen i Telemark

NextGenEnergyUse – Next Generation Technology for Effective Use of Energy
Vertsinstitusjon: SINTEF
FoU-partnere: NTNU

NOR-G-Cellen – The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology
Vertsinstitusjon: IFE
FoU-partnere: NTNU, SINTEF, UiO
 
Offshore Transmission Network Technology
Vertsinstitusjon: NTNU
FoU-partnere: NTNU, SINTEF

Research Centre for Offshore Wind Technology
Vertsinstitusjon: SINTEF
FoU-partnere: NTNU, IFE, RISØ (The National Laboratory for Sustainable Energy at the Technical University of Denmark)

ZEB – Zero Emission Buildings
Vertsinstitusjon: NTNU
FoU-partnere: SINTEF