Til hovedinnhold
Norsk English

Dampmotstand i lette bindingsverkskonstruksjoner

I Norge og i de andre nordiske landene utføres mange bygninger med lette bindingsverkskonstruksjoner. Disse bygges vanligvis med et dampsperresjikt på varm side for å hindre transport av varm fuktig inneluft ut i de kalde delene av konstruksjonen og en vindsperre på kald side for å hindre infiltrasjon av kald uteluft inn i konstruksjonens varmeisolerende deler. Fukt kan transporteres ut gjennom konstruksjonen ved diffusjon eller ved luftlekkasjer. Både innvendig og utvendig sperresjikt bidrar til bygningens/konstruksjonsdelens lufttetthet.