Til hovedinnhold
Norsk English

CO2-fangst fra industrikilde - billigere enn fra gasskraft

Ifølge en rapport fra SINTEF kan det å fange CO2 fra enkelte store punktkilder i industrien, være billigere enn CO2-fangst fra gasskraftverk.

Rapporten SINTEF har laget på oppdrag for SFT, vurderer CO2-fangst fra følgende kilder:
Raffineriet på Mongstad, gassbehandlingsanleggene på Kårstø og Melkøya, Norcem Brevik, Yara Porsgrunn, Noretyl Rafnes, Tjeldbergodden metanolfabrikk, Norfrakalk og Hydro Aluminium Sunndal.

CO2-fangstteknologien som SINTEF har vurdert, innebærer at man separerer CO2 fra røykgassen ved bruk av aminer.

Kostnadene ved CO2-fangst fra punktkilder i industrien varierer fra under 400 til over 800 kroner tonnet. Som referansepunkt har SINTEF brukt et typisk gasskraftverk med CO2-fangst der det er lagt til grunn kostnader ved CO2-fangst på 450 kroner pr tonn.

Les her: Kostnadsestimering av CO2-håndtering
(Linken er gitt med tillatelse fra SFT)

Kontakt: Petter E. Røkke, SINTEF Energiforskning, tlf.: 90120221, e-post: