Til hovedinnhold
Norsk English

Bredt samarbeid skal styrke kystregionen i Midt-Norge

Åtte sørtrønderske kystkommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune løfter nå i flokk for å bidra til at Midt-Norge skal bli den mest spennende kystregionen i Europa.
Oppstart av Kystprogrammet

Fra Kystprogrammets fagdag på Brekstad. Skipper og geolog Oddvar Longva (til høyre) fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) presenterer forskningsskipet "Seisma". Fra venstre: Svein Jarle Midtøy, leder for Kystprogrammet og seniorrådgiver i SINTEF, Hallgeir Grøntvedt, ordfører i Ørland, Ole L. Haugen, ordfører på Hitra, fylkesordfører Tore O. Sandvik, Vibeke Stjern, ordfører i Åfjord, Arnfinn Astad, ordfører i Bjugn og Ståle Vaag, ordfører i Hemne. Foto: Svein Tønseth

- Med åtte kommuner på ett og samme lag, har vi håp om å få til utviklingsprosjekter som skal bli synlige i Europa, sier SINTEFs Svein Jarle Midtøy.

Han er innleid leder for det nyetablerte Kystprogrammet som Sør-Trøndelag fylkeskommune og de åtte kommunene står bak.

Hovedideen bak Kystprogrammet er å bidra til aktiviteter og tiltak som stimulerer folks lyst til å bo og arbeide i den midtnorske kystregionen, gjennom å utnytte de ressurser, fortrinn og kvaliteter som området har.

Ordførertreff
Kommunene Hemne, Frøya, Hitra, Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord og Roan deltar i programmet.

15. mai møttes ordførere, kommuneansatte og representanter for næringsliv fra kystkommunene til sitt første fagmøte i regi av det nystartede programmet. Til stede var også fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Politikerne entret forskningsskip
Deltakerne brukte en del av dagen til å gjøre seg kjent med forskningsskipene til NTNU og Norges geologiske undersøkelse (NGU) – symbolsk nok.

Bruk av forskningsbasert viten som nøkkel til bærekraftig utnyttelse av kystregionens areal og naturressurser, er nemlig en av bærebjelkene i programmet.

Senioringeniør Oddbjørn Totland fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) demonstrerer en sonar for kartlegging av dybder og av sjøbunnens hardhet for Hitras ordfører Ole L. Haugen (i midten) og Frøyas ordfører Hans Stølan. Foto: Svein Tønseth

Koraller og dyreplankton

Deltakerne fikk se hvordan forskningsskip kan brukes til å detaljkartlegge havbunnen, til å sirkle inn tare- og skjellområder og gyteområder for fisk, og til å finne ressurser som koraller og skjellsand. 
 
Ombord fikk gjestene også siste nytt fra forskningen på dyreplanktonet rauåte, som kan bli en framtidig fôr-ressurs for oppdrettsnæringa.

Trekantsamarbeid
Kystprogrammet ønsker å bidra til et trekantsamarbeid mellom myndigheter, private aktører og forskningssektoren.

– Ved å spille sammen med forskningsmiljøene, satser vi blant annet på å få fram bedre kunnskap om hvilke sjøområder som kan brukes for eksempel til fiskeoppdrett innenfor rammen av hva naturen tåler, sier Kari H. Bachke Andresen, rådgiver i Sør-Trøndelag Fylkeskommune og innleid medarbeider i Kystprogrammet.

Andresen opplyser at Kystprogrammet også ønsker å bidra til at reiselivet skal få økt glede av kystregionen ved å få sjøens ressurser bedre kartlagt.

Omdømme, kompetanse og arealforvaltning
Kystprogrammet har tre hovedmål: Det skal for det første bidra til styrking av kystsamfunnenes omdømme og stimulere til andre tiltak som øker folks lyst til å bo i regionen.

Programmet skal i tillegg lette utvikling av kompetanse og teknologi som regionen etterspør.

Og sist, men ikke minst, skal det legge grunnlaget for bærekraftig arealbruk og en helhetlig regional arealforvaltning.

Hjelp til søk etter prosjektstøtte
Arbeidsmetodikken består i at Kystprogrammet tar utgangspunkt i allerede igangsatte enkeltprosjekter og større satsinger som er felles for hele kystregionen.

– Når åtte kommuner går sammen og jobber mot samme mål, kan vi legge større trykk på prosjektene. Vi skal bidra til å få fram ekstern prosjektstøtte og derigjennom sørge for at lokale initiativ blir løftet opp til nasjonale og internasjonale prosjekter, sier programleder Svein Jarle Midtøy og prosjektmedarbeider Kari H. Bachke Andresen.

Av Svein Tønseth