Til hovedinnhold
Norsk English

Bioenergikonferanse i oktober 2008

- Invitasjon til internasjonal konferanse innen forbrenning av avfall og biomasse

SINTEF er prosjektleder for EUs største satsing innen bioenergi. Konferansen er en del av prosjektet NextGenBioWaste der hovedmålet er å fremme bruken av bioenergi i Europa. SINTEF arrangerer konferansen sammen med det italienske energiselskapet A2A som er en av de 17 partnerne i NextGenBioWaste-prosjektet.

 

Den første internasjonale konferanse om forbrenning av avfall og biomasse blir arrangert i Milano i Italia den 8.-10. oktober 2008.

 

Hovedfokuset vil være på de tekniske aspektene ved biomasse og avfallsforbrenning, og målet er å presentere nye tekniske løsninger som vil bli kommersialisert i nærmeste fremtid. Tema som blir dekket er brenselpreparering og -håndtering, forbrenningsprosesser, korrosjon, beleggdannelse, askehåndtering og -utslipp.

 

De inviterte foredragsholderne er eksperter innen ulike områder knyttet til forbrenning av biomasse og avfall. Programmet er klart, og arrangøren lover en interessant konferanse.