Til hovedinnhold
Norsk English

29 000 nordmenn har spilleproblemer

Åtte av tusen nordmenn har problemer med pengespill. Spilleproblemer er like utbredt i befolkningen i dag som før gevinstautomatene ble fjernet.

Det viser en undersøkelse SINTEF har gjort for Lotteri- og stiftelsestilsynet om befolkningens forhold til pengespill.

Undersøkelsen ble gjennomført sommeren 2008, om lag ett år etter at gevinstautomatene ble fjernet fra det norske markedet (1. juli 2007).

Ingen påviselig endring
Kartleggingen er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse som ble gjort tidlig i 2007, før automatene ble fjernet. Et viktig mål har vært å se om andelen problemspillere har endret seg i omfang siden da.

Men SINTEF finner ingen påviselig endring når det gjelder utbredelsen.

70 prosent av problemspillerne spilte på gevinstautomatene før
– Vi ser av svarene i årets undersøkelse at 70 prosent av de som har problemer med pengespill, spilte på gevinstautomatene tidligere. Hvor mange problemspillere vi ville ha hatt hvis automatene aldri hadde eksistert, eller hvis automatene fortsatt var tilgjengelige side om side med de andre pengespillene, er umulig å vite, sier forsker Inger Johanne Bakken ved SINTEF Helse, som har hatt ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen.

0,8 prosent av voksenbefolkeningen har spilleproblemer
Den ferske undersøkelsen viser at 0,8 prosent av voksenbefolkningen i Norge – drøyt 29 000 mennesker – har spilleproblemer. I 2007-undersøkelsen var denne andelen 0,7 prosent, men endringen er så liten at den mest sannsynligvis skyldes tilfeldigheter. 

Unge menn en utsatt gruppe
Sytten spørsmål, som går på alt fra om en lyver om sin spilleatferd til hvor ofte en prøver å gjenvinne tap, avgjør om personene blir definert som ”problemspillere” i undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at det oftest er unge menn som har spilleproblemer. Forekomsten av spilleproblemer viser seg også å være høyere blant de som er født utenfor landets grenser enn blant de som er født i Norge.

Problemspillerne spiller flere spill og har andre spillevaner
Undersøkelsen avdekker at den gjennomsnittlige problemspilleren spiller på flere pengespill enn spillerne som ikke har slike problemer.

I 2007-undersøkelsen oppga 36 prosent av problemspillerne at gevinstautomatene var viktigst for dem.

I 2008-undersøkelsen svarer førti prosent av problemspillerne at de er mest opptatt av internettbaserte spill utenfor det regulerte markedet (internettbasert oddsspill, internettpoker, eller kasinolignende spill på internett). Bare to prosent av normalspillerne svarer at slike spill er viktigst for dem.

Men det er ikke bare nettspill som har rykket oppover på lista over problemspillernes favorittspill.

Også oddsspill fra Norsk Tipping og hestespill fra Norsk Rikstoto blir hyppigere rapportert som viktigste spill av problemspillere i 2008 sammenlignet med 2007. Tjue prosent av problemspillerne regner oddsspill fra Norsk Tipping som viktigst, mens elleve prosent av dem er mest opptatt av hestespill fra Rikstoto. Bare to prosent av normalspillerne rangerer disse to spillene som viktigst. 

Konflikter og dårligere familieøkonomi
Undersøkelsen har også kartlagt hvor mange pårørende som påvirkes av spilleproblemer og hva dette har ført til. Totalt oppgir en gruppe som tilsvarer 54 000 personer i den voksne totalbefolkningen at de har opplevd problemspilling i sin nærmeste familie det siste året.

I denne gruppen sier nærmere halvparten at spilleproblemer i familien har ført til konflikter, mens en tredjedel rapporterer at dette har ført til dårligere familieøkonomi.

Andre fakta:
Undersøkelsen SINTEF har gjort for Lotteri- og stiftelsestilsynet omhandler ikke bare problemspillerne. Den gir et bilde av hele befolkningens spillevaner.

  • 10 000 tilfeldige utvalgte personer (16-74 år) var invitert til å delta i studien
  •  Svarprosenten var 35 % i 2008 mot 36 % i 2007
  •  77 % var nåværende spillere i 2008 mot 70 % i 2007
  •  Personer som spilte pengespill hyppigst i 2008 er menn over 45 år og med lavere utdannelse. Dette er likt med funn fra 2007. 
  •  Det mest spilte spillet de siste 12 måneder var Lotto/Viking Lotto/Extra/Joker (både i 2008 og 2007) etterfulgt av skrapelodd og Tipping fra Norsk Tipping.
  •  Fire av fem kvinner og menn i alderen 16-24 hadde kjøpt skrapelodd det siste året.
  • Én av tre menn i alderen 16-24 år og én av ti menn i alderen 25-44 år hadde spilt internettpoker det siste året. Internettbasert pengespill forekom svært sjelden i andre grupper av kjønn og alder.