Til hovedinnhold
Norsk English

Tverrfaglig hjelp til tunnelbyggerne

SINTEFs deltakelse i det kinesiske tunnelprosjektet har ikke vært begrenset til kjørepsykologi og tunneldekor.

Forut for byggearbeidene gjorde SINTEF Byggforsk spenningsmålinger i fjellet og numeriske simuleringer, på de stedene der bergrommene skulle bygges.

På bakgrunn av målingene og simuleringene, utarbeidet de norske forskerne anbefalinger som kineserne har brukt til å bestemme størrelse og form på bergrommene.

Generell belysning 
I tillegg er den generelle belysningen i den 18 kilometer lange tunnelen utformet på bakgrunn av råd fra SINTEF IKT.

Tredjepartsvurdering
Da bestillingen på det flerfaglige prosjektet kom fra Kina høsten 2004, hadde SINTEF allerede hatt et innledende oppdrag i rekordtunnelen.

På utbyggerens anmodning hadde SINTEF alt våren 2004 evaluert planene som var lagt når det gjelder overvåkings- og styringssystemer for trafikken, belysningsprinsipper, energisparing, ventilasjon og brannsikring.